Foto: TASR, minv.sk

Ministerstvo práce vyčlenilo na projekt 500-tisíc eur.

Ministerstvo práce opäť prišlo s príspevkami na vodičský preukaz. Na projekt vyčlenilo 500-tisíc eur zo štátneho rozpočtu.

Skupina ľudí, ktorých sa ponuka týka, je však užšia. O peniaze na autoškolu môžu už od polovice apríla na úradoch práce žiadať ľudia, ktorí sú v opatere centier pre deti a rodiny.  Ako informuje portál Finsider, príspevok sa týka neplnoletých aj dospelých a cieľom ministerstva práce je pomôcť im osamostatniť sa.

Musíte splniť podmienky

Ak chcete o príspevok požiadať, musíte splniť dve podmienky. Prvou je, že musíte byť prihlásení na úrade práce ako uchádzači o zamestnanie, ktorí si prácu ešte len hľadajú, alebo ako záujemcovia o zamestnanie.

To znamená, že nemusíte byť výlučne nezamestnaní. Príspevok môže získať aj študent strednej alebo vysokej školy, osoba na materskej alebo rodičovskej dovolenke či dôchodca.

Pri druhej podmienke sa bude hľadieť na to, či je žiadateľ z centra pre deti a rodiny. Môže ísť o mladého dospelého, ktorý v centre zostal aj po tom, ako dosiahol plnoletosť. Rovnako tak sa možnosť získania príspevku týka aj tých, ktorí sa pripravujú na povolanie a bol im predĺžený pobyt v centre pre deti a rodiny o dva roky. Do tretej skupiny patria neplnoleté osoby, ktoré sa pripravujú na osamostatnenie.

V prípade, že tieto podmienky splníte, úrad práce vám môže preplatiť kurz, pri ktorom môžete získať vodičské oprávnenie všetkých skupín. Výnimkou sú kurzy na skupiny A, AM, A1 a A2.

„Úrad bude uhrádzať kurzovné v plnej výške poskytovateľovi, ktorý zrealizoval vzdelávanie. Okrem toho môže úrad vyplatiť aj paušálny príspevok na pokrytie časti výdavkov samotnému žiadateľovi po splnení všetkých podmienok. Výška paušálneho príspevku je 0,95 eura na jednu vyučovaciu hodinu, maximálne 190 eur,“ informuje rezort práce.

Uložiť článok

Najnovšie články