Foto: Unsplash

Spomedzi práv pre LGBTI+ komunity má najmenšiu podporu možnosť adopcie.

Na Slovensku má spomedzi práv pre LGBTI+ komunity najmenšiu podporu možnosť adopcie detí pre páry rovnakého pohlavia. Podporilo ju 27 percent respondentov. Vyplýva to z prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia, ktorý je súčasťou Pride mesiaca.

Článok pokračuje pod videom ↓

Adopcie detí bez obmedzení s ohľadom na pohlavie páru schvaľujú vo väčšej miere ženy (33 percent), ľudia do 34 rokov (40 percent) a obyvatelia Bratislavského kraja (41 percent).

Len pre páry opačného pohlavia

Približne pätina, 21 percent, je síce za možnosť adopcie detí pre páry, ktoré uzavreli životné partnerstvo, avšak podľa nich by sa mala táto možnosť týkať len párov opačného pohlavia. Za zachovanie súčasného stavu je 39 percent opýtaných.

Foto: Unsplash

Životné partnerstvá pre všetky páry bez rozdielu pohlavia podporuje 37 percent opýtaných. Za túto možnosť sa vyslovilo viac žien (43 percent) ako mužov, respondenti do 34 rokov (48 percent), ľudia s vysokoškolským vzdelaním (46 percent) či obyvatelia Bratislavského kraja (52 percent).

Možnosť uzákonenia životných partnerstiev ako alternatívy k manželstvu, ale iba pre páry opačného pohlavia, podporilo 17 percent respondentov. Za zachovanie doterajšieho právneho stavu (možnosti uzatvoriť manželstvo) je 32 percent opýtaných. Vo väčšej miere sa za zachovanie statusu quo vyjadrili muži (39 percent) a obyvatelia východného Slovenska (38 percent).

Prieskum ukázal, že Slováci to vnímajú ako problém

Šesť z desiatich Slovákov zároveň súhlasí s tým, aby páry rovnakého pohlavia mali možnosť medzi sebou dediť. Možnosť nazrieť do zdravotnej dokumentácie pre tieto páry by podporili takmer dve tretiny dospelej populácie Slovenska (64 percent).

Foto: Unsplash

„Z výsledkov prieskumu je zrejmé, že najväčším vnímaným problémom pri zavedení registrovaných partnerstiev pre páry rovnakého pohlavia je možnosť adopcie detí. V prípade snáh o zrovnoprávnenie homosexuálnych párov je preto potrebné sústrediť verejnú debatu predovšetkým na túto oblasť,“ konštatuje Denisa Lakatošová z NMS.

On-line prieskum prebiehal od 2. do 8. júna, agentúra ho vykonala na vzorke 1012 respondentov starších ako 18 rokov.

Najnovšie články