Milovať vedu, obetovať jej celý svoj život, to je absolútne v poriadku. V mnohých prípadoch sa ale veci vymknú kontrole a zdravému rozumu. Najmä...

Milovať vedu, obetovať jej celý svoj život, to je absolútne v poriadku. V mnohých prípadoch sa ale veci vymknú kontrole a zdravému rozumu. Najmä v minulosti, na počiatku vied a skúmania sa podnikali rôzne šialené experimenty a nápady. Prinášame vám druhú časť tých najzaujímavejších, ale za to nie známych vedcov a ich pokusov.

August Bier

August Bier bol nemecký chirurg, prezývaný tiež otec anestézie. Ako ale tento titul dosiahol? V roku 1898 prišiel s nápadom vyskúšať novú techniku znecitlivenia pacienta. Pichnúť mu dávku skvapalneného kokaínu do oblasti miechy. Rozhodol sa, že tento experiment vykoná najskôr sám na sebe. Asistent, ktorý mu mal pichnúť injekciu do miechy to ale zbabral a tak sa August Bier rozhodol otočiť úlohy v príbehu. Znecitlivel svojmu asistentovi nohu a bil ho do nej tak dlho, kým si nebol istý, že necíti žiadnu bolesť. Dokonca na ňom hasil horiace cigarety a bil ho kladivom. Po tomto incidente síce stratil svojho asistenta, ale stal sa svetoznámym Otcom anestézie.

august bier
August Bier pri anestézii pacientky

Sir Henry Head

Britský neurológ Henry Head sa zaujímal o štúdium bolesti. Podnikol niekoľko rozhovorov s pacientmi s poškodeným nervovým systémom, ktorí mali bolesti, ale ich odpovede ho zjavne neuspokojili, preto sa rozhodol vykonať výskum sám na sebe. Požiadal svojho priateľa, chirurga, aby podnikol operáciu. Pri operácii mu chirurg vybral kúsok jeho nervu, aby mohol Henry Head skúmať svoju vlastnú bolesť. Skúšal na sebe rôzne experimenty a svoje pozorovania si starostlivo zapisoval. Kvôli tomuto činu si zaslúžil nomináciu na Nobelovu cenu , ale hlavne konečne uhasil svoju túžbu dozvedieť sa o bolesti čo najviac.

henry head
Ruka Henryho pred operáciou

George Stratton

V 90 rokoch 19.storočia sa George Stratton, americký psychológ, venoval štúdiu priestorového vnímania. Domnieval sa, že sa mozog dokáže adaptovať  na rôzne zvláštnosti priestorového vnímania. Svoj experiment začal tým, že využil šošovky, ktoré otáčali svet hore nohami. Po štyroch dňoch bol stále dezorientovaný a mozog si obraz sám od seba nevedel prevrátiť.  Piaty deň videl svet pravou stranou nahor. Po ôsmich dňoch, bolo pohybovanie sa v otočenom svete pre Georga jednoduché. Keď experiment ukončil a zložil si okuliare pravá strana sveta sa mu otáčala stále dookola až kým si mozog nezvykol znovu na prirodzený stav.

stratton
George Stratton

statton2

Elsie Widdowson

Počas 2.svetovej vojny určila prídel potravín pre jedného obyvateľa Británie, potrebných na to aby prežil (Britain’s wartime diet). Ako ale v prišla na to, koľko potravín treba jednému človeku? Experiment vykonávala, ako inak, sama na sebe. Niekoľko mesiacov jedla iba skromné porcie kapusty, chleba a zemiakov. Počas tejto diéty pravidelne chodila po horách a cvičila. Tieto prídely boli nakoniec použité po celej Británii.

vedci
Prídel potravín v Británii

Kevin Warwick

Kevin Warwick je známy britský vedec a profesor kybernetiky na Univerzite v Readingu, v Anglicku. Venuje sa hlavne prepojeniu ľudskej nervovej sústavy s počítačom a robotike. Ako prvý človek na svete si nechal do ruky implantovať RFID čip, ktorý zapaľuje svetlá, otvára elektrické dvere atď… V roku 2002 podstúpil operáciu a pokúsil sa elektronicky sprostredkovať svoje emócie ďalšiemu kyborgovi, svojej žene.

index.1
Kevin Warwick a jeho mikročip