Foto: archív TASR

Tento argument už teda zrejme neobstojí.

Od augusta máme nový COVID automat, ktorý prešiel schválením vlády. Sú v ňom spísané jednotlivé opatrenia, ktoré nastupujú v okresoch hneď, keď sa situácia zhorší. V jednotlivých prevádzkach je tak potrebné preukazovať sa digitálnym covid preukazom EÚ. V ňom môže byť informácia o očkovaní, testovaní alebo prekonaní ochorenia.

Často sa však stávalo, a bol to jeden z hlavných argumentov bežných ľudí, že prevádzkam covid preukaz neukážu, pretože nemajú právo nahliadať do zdravotnej dokumentácie daného človeka. Išlo väčšinou o argumenty ľudí, ktorí sa odmietli dať zaočkovať, často odmietli aj testovanie. Mnoho prevádzok na Slovensku stále digitálne preukazy nekontroluje, pritom je to v krajinách Európy úplne bežné.

Digitálny preukaz nie je zdravotná dokumentácia

Definitívnu bodku za argumentom “vy nemáte čo nahliadať do mojej zdravotnej dokumentácie” dalo ministerstvo zdravotníctva, informujú Aktuality.

V prípade digitálneho preukazu totiž platí zákonom stanovená výnimka. “Podľa § 102al ods. 2 zákona 578/2004 Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v platnom znení sa v takejto situácii preto výsledky antigénových testov a RT-PCR testov nestávajú súčasťou zdravotnej dokumentácie osoby,” uvádza výnimka.

Foto: archív TASR

“V zmysle čl. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 zo 14. júna 2021 o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ) „digitálny COVID preukaz EÚ“ sú interoperabilné potvrdenia obsahujúce informácie o držiteľovom očkovaní, výsledku testu alebo prekonaní ochorenia vydané v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.”

V preukazoch sa nenachádzajú žiadne citlivé zdravotné údaje, naozaj obsahujú len základné informácie potrebné na vstup do prevádzok. Tie teda pri kontrole neporušujú žiadny zákon a vyžadovať potvrdenia môžu. Deväťmiestny alfanumerický kód je automaticky vygenerovaný a pridelený občanovi systémom, z čoho tiež vyplýva, že nie je súčasťou zdravotnej dokumentácie.

Návštevníci tak majú povinnosť sa preukázať platným očkovaním, testom alebo potvrdením o prekonaní ochorenia. Pokiaľ je prevádzka v režime OTP alebo len pre očkovaných a chce sa do nej dostať nezaočkovaný človek, navyše bez testu, prevádzkovateľ má právo ho do vnútra nepustiť. Tieto informácie totiž nie sú zdravotníckou dokumentáciou.

Povinnosťou prevádzky je vpustiť do svojich priestorov len tie osoby, ktoré spĺňajú podmienky vybraného režimu. Ak zákazník nepredloží príslušné potvrdenie, a napriek tomu ho dovnútra prevádzkovateľ vpustí, vystavuje sa v prípade kontroly uloženiu pokuty. V prípade kontroly môže kontrolór danú prevádzku aj zatvoriť, ak zistí také porušenie, ktoré môže mať bezprostredne za následok riziko vážneho poškodenia zdravia ľudí.

0
Uložiť článok
Komentovať