Foto: TASR

Oslovili sme SPP, aby nám poskytol bližšie informácie ku skvapalnenému plynu LNG.

Mohol by sa niekto opýtať Sulíka, či naše plynové kotly prežijú skvapalnený plyn? Budú nám odchádzať horáky? Aké má zloženie?“ Takýto status uverejnil včera bývalý predseda Národnej rady Slovenskej republiky a predseda Slovenskej národnej strany. Okamžite na neho začalo reagovať množstvo ľudí, ktorí ho posielali doučiť sa učivo základnej školy.

Danko po vlnách komentárov uverejnil ďalší status, ktorým však ďalej len podporoval svoje predchádzajúce tvrdenie. Pravdepodobne na podporu svojho tvrdenia, pripojil tiež článok, v ktorom sa ale neuvádza nič o tom, že by skvapalnený zemný plyn mal poškodzovať plynové kotly.

Andrej Danko/Facebook

Andrej Danko písal aj nám do redakcie, v reakcii na náš včerajší článok. Preto sme sa ďalej obrátili na SPP, aby nám poskytol bližšie informácie, ktoré sa týkajú skvapalneného zemného plynu LNG.

Skvapalnený plyn nič nepoškodil

Skvapalnený zemný plyn – LNG – je priamo, bez akýchkoľvek obmedzení, využiteľný tak pre domácnosti aj priemysel, úplne rovnako ako „klasický“ zemný plyn. Jediný rozdiel spočíva v tom, že nie je dopravovaný na veľké vzdialenosti plynovodmi, ale loďami v skvapalnenom stave. V termináloch sa z neho opätovne stáva „plyn“ a vstupuje štandardne do prepravných sietí,“ uvádza v stanovisku pre Interez Juraj Adamica, zástupca riaditeľa odboru regulácie a compliance, manažér pre udržateľnosť a regulačné záležitosti.

Adamica pripomína, že skvapalnený zemný plyn sa v Európe využíva už takmer 10 rokov, pričom jeho podiel na dodávkach plynu neustále narastá. „Doteraz nebol zaznamenaný v Európe prípad, že by takýto zemný plyn spôsobil akékoľvek komplikácie pre technologické zariadenie alebo na strane spotrebiteľovNie je teda žiadny dôvod domnievať sa, že na Slovensku by to malo byť inak,“ vysvetľuje.

Foto: TASR

Kvalita plynu sa neustále monitoruje

Pokiaľ ide o parametre kvality suroviny, tá sa sleduje na úrovni prepravy plynu medzi jednotlivými medzinárodnými tranzitnými sústavami, pričom na všetkých vstupných bodoch prepravnej siete sa stanovujú kvalitatívne parametre, ktorých limitné hodnoty sú dohodnuté v prepojovacích dohodách medzi susediacimi operátormi (na Slovensku spoločnosť eustream, a.s.). V zmysle týchto prepojovacích dohôd nie je možné, aby sa na naše územie dostal plyn, ktorý by nespĺňal požadované parametre.

„Následne sú kvalita a vlastnosti plynu, ktorý vstupuje do distribučnej siete a ktorým sú zásobovaní koncoví odberatelia. kontinuálne merané tzv. určenými meradlami na vstupných bodoch do distribučnej siete a vyhodnocované na dennej báze (na Slovensku spoločnosť SPP-distribúcia, a.s.),“ uzatvára svoju odpoveď Adamica.