Foto: Dialog Center Images, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

O tzv. Ouija tabuliach ste už isto počuli aj vy, neraz sa objavujú napríklad v hororových filmoch.

Špiritistické tabuľky Ouija sa používajú už najmenej 100 rokov. Na drevenej doske sa nachádza abeceda, čísla od 0 po 9 a slová „áno“, „nie“ a „zbohom“. Odborníci sa teraz rozhodli objasniť, či sa prostredníctvom nich naozaj dá komunikovať so záhrobím, alebo sa s nami len zahráva naša myseľ.

Neškodná zábavka alebo skutočná komunikácia s duchmi?

Najmä v období Halloweenu sú Ouija tabule populárnou záležitosťou. Ako informuje portál Science Alert, ich úlohou je pomôcť ľuďom nadviazať komunikáciu so záhrobím. Účastníci seansy sa dotýkajú dreveného ukazovadla a kladú prítomným dušiam otázky. Ak sa v miestnosti niekto zo záhrobia skutočne nachádza, ukazovadlo sa začne pohybovať po tabuli a po písmenkách odhaľovať odpoveď.

Kým niektorí to vnímajú ako neškodnú zábavku na strašidelné večery, iní veria tomu, že vďaka tabuli Ouija môžu skutočne so záhrobím nadviazať kontakt. Odborníci trvajú na tom, že duchovia sa za tým celým určite neukrývajú. Ako je teda možné, že sa ukazovalo po tabuli pohybuje a zdanlivo odpovedá na kladené otázky? Vysvetlenie vás možno prekvapí.

Foto: unsplash

Ako prvé použili obmenu špiritistickej tabule sestry Foxové v 19. storočí. Vystupovali ako médium so zvláštnymi schopnosťami. Nahlas vyslovovali všetky písmená abecedy a signálom malo byť zaklopanie. Vďaka tomu dokázali postupne vyhláskovať celú správu od mŕtveho zo záhrobia. Samozrejme, táto metóda prišla mnohým pomalá a sestry museli nájsť rýchlejší spôsob „komunikácie“.

Prvá Ouija tabuľa vznikla pred vyše 100 rokmi

Keď teda okolo roku 1890 vznikla prvá Ouija tabuľka, tešila sa obrovskému úspechu. Začiatkom 20. storočia však metóda komunikácie za pomoci špiritistickej tabuľky upadla do nemilosti. Množstvo médií totiž verejnosť odhalila ako podvodníkov, málokto tak dôveroval im alebo Ouija tabuľkám. Pozornosť ľudí sa viac zamerala na domy, v ktorých straší alebo na vnímanie duší mŕtvych, takpovediac, šiestym zmyslom.

Foto: pexels

Po druhej svetovej vojne ale záujem o Ouija tabule opäť ožil a neutícha ani dnes. Kým niektorí ľudia veria, že prostredníctvom nich duše zosnulých naozaj komunikujú s týmto svetom, iní sú skeptickí. Z času načas sa ale objavia aj takí, ktorí tabuli neverili, no po vlastnej skúsenosti tvrdia, že sa ukazovadlo skutočne samovoľne dalo do pohybu. Tabuľa vraj takto prezradila veci, ktoré nezainteresovaný človek jednoducho nemohol vedieť.

Odborníci ale majú jasné vysvetlenie – naše myšlienky poháňajú našu činnosť, tomuto javu sa hovorí ideomotorický efekt. Takéto pohyby sú podvedomé, človek si skutočne neuvedomuje, že ich vykonáva bez toho, aby si to vedome želal. Pri Ouija tabuli to znamená, že človek podvedome pohybuje ukazovadlom a sám si odpovedá na otázky.

Účinkuje sila podvedomia

Ak ukazovadlo drží viacero ľudí a každý z nich ním podvedome pohne, naozaj sa môže javiť, že ním pohla akási nadprirodzená sila. Podľa odborníkov ale máme my ľudia občas problém chápať príčiny a následky. Napríklad, ak si niekto pomyslí, že chce pohnúť stolom, dotkne sa ho a chápe, že stôl sa pohol, pretože to urobil zámerne. Pri podvedomom konaní je ale výsledok nečakaný a môže sa zdať, že ho zapríčinila vonkajšia sila.

Foto: pixabay

Aby toho nebolo málo, emócie sú nákazlivé. Ak používajú Ouija tabuľu viacerí ľudia, ľahšie prepadneme vzrušeniu z nadprirodzeného. Rovnako ľahko ale ľudia prepadajú aj strachu, hnevu a úzkosti. Žiaľ, používanie Ouija tabuľky a jej účinok nie je možné presne overiť v laboratórnych podmienkach. Odborníci si ale myslia, že na nás vplýva viacero faktorov, ktoré zapríčinia, že uveríme tomu, čomu uveriť chceme.

Uložiť článok

Najnovšie články