NASA

foto: Pixabay

Akronymy počujeme z každej strany.

Málokedy si však uvedomujeme ich význam. Napríklad, iste ste už počuli o NASA, UNESCO či OSN, viete však, čo tieto a ďalšie akronymy označujú? Otestujte svoje vedomosti v kvíze, ktorý zvládnu len tí najlepší z vás.

Vyskúšajte si aj ďalšie v našej sekcii kvízov.

Čo znamená WHO?

Foto: WHO [Public domain], via Wikimedia Commons

WHO je akronym odvodený od názvu World Health Organization, teda Svetová zdravotnícka organizácia. Založila ju OSN ešte v roku 1948 a jej cieľom je zabezpečiť čo najlepšiu úroveň zdravotníctva pre všetkých.

Čo znamená NASA?

Foto: unsplash

O NASA počul už hádam každý. Agentúra je zodpovedná za letecký výskum a za americký kozmický program. Akronym NASA vznikol spojením slov National Aeronautics and Space Administration, teda Národný úrad pre letectvo a vesmír.

Čo znamená OSN?

Foto: pixabay

Akronym OSN označuje Organizáciu spojených národov, ktorá vznikla koncom prvej svetovej vojny a jej hlavnou snahou je udržiavanie mieru.

Čo znamená NATO?

Foto: Current file:Found by 475847394d347339 in websites noted in the source section.Previous file:Vectorization: Mysid and uploaded to Flag of NATO.svgCode cleaned up by Artem Karimov. [Public domain], via Wikimedia Commons

NATO je akronym označujúci Organizáciu Severoaltantickej zmluvy, teda North Atlantic Treaty Organization. NATO sa zaoberá najmä bezpečnosťou a jej členovia diskutujú o politických a vojenských otázkach.

Čo znamená UNESCO?

Foto: Mouagip [Public domain], via Wikimedia Commons

UNESCO je akronym, ktorý označuje organizáciu s názvom United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, v preklade Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru. Ako napovedá samotný názov, jej prioritou je kultúra, veda a vzdelávanie.

Čo znamená WTO?

Foto: BlankMap-World6.svg: Happenstance et al.derivative work: Danlaycock [Public domain], via Wikimedia Commons

WTO je akronym pre organizáciu s názvom World Trade Organization, teda Svetová obchodná organizácia. Jej hlavným cieľom je vytváranie vhodných podmienok pre obchodovanie medzi členskými krajinami, ale aj riešenie sporov medzi nimi.

Čo znemaná UNICEF?

Foto: pixabay

UNICEF spadá pod OSN a akronym znamená United Nations International Children´s Emergency Fund, teda v preklade Detský fond Spojených národov. Organizácia bola založená v roku 1946, pričom už v roku 1965 si získala Nobelovu cenu. Jej hlavným cieľom je pomoc deťom.

Čo znamená WB?

Foto: World Bank [Public domain], via Wikimedia Commons

WB je akronym označujúci Svetovú banku, teda World Bank. Je to inštitúcia pomáhajúca rozvíjajúcim sa krajinám, ktorá sa snaží o zníženie chudoby a zlepšenie životných štandardov.

Čo znamená OPCW?

Foto: opcw.org

Akronym OPCW označuje Organizáciu pre zákaz chemických zbraní, teda Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons. Sídli v Haagu a funguje od roku 1997, kedy vznikol dohovor týkajúci sa zákazu používania chemických zbraní.

Čo znamená ILO?

Akronym ILO označuje Medzinárodnú organizáciu práce, teda International Labour Organization a ako napovedá jej samotný názov, zaoberá sa prácou.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )