Foto: Facebook (Finančná správa)

Len za tento rok zaistili na vyclievacej pošte v Žiline 940 kusov rôzneho tovaru a 107 párov obuvi, ktoré boli napodobeninami svetoznámych značiek.

Na vyclievaciu poštu v Žiline príde denne okolo 3 500 zásielok, najčastejšie z Číny. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Colného úradu v Žiline Božena Chríbiková, príslušníci finančnej správy ich kontrolujú nielen pre dovozné platby, ale aj na ochranu vnútorného trhu pred nelegálnym tovarom.

Vypreparovaný krokodíl

Najčastejšie sa tamojší pracovníci stretávajú s dovozom falzifikátov, hlavne oblečenia a športovej obuvi. „Len za tento rok zaistili 940 kusov rôzneho tovaru a 107 párov obuvi, ktoré boli napodobeninami svetoznámych značiek. Počas svojej praxe sa stretli aj s niekoľkými prekvapeniami. V zásielke zo Singapuru našli vypreparované mláďa krokodíla olivového,“ povedala Chríbiková.

Foto: TASR – Colný úrad Bratislava

Príslušníci finančnej správy apelujú na ľudí, aby si pred dovozom špecifického tovaru z tretích krajín zistili, či nepodlieha zákazom alebo obmedzeniam, alebo či ním nedochádza k porušovaniu práv duševného vlastníctva.

Koža medveďa namiesto koberca

Kožu medveďa hnedého našli v balíku z Ruska, v ktorom mal byť podľa dokladov koberec. Chríbiková doplnila, že išlo o vypracovanú kožu medveďa hnedého, ktorú možno doviezť na Slovensko len na základe špeciálneho povolenia.

„Aj napriek tomu, že sa čoraz častejšie ozývajú hlasy kritizujúce premnoženie medveďa v našej krajine, je tento druh zaradený do Červeného zoznamu ohrozených druhov Svetovej únie ochrany prírody a obchod s ním je podriadený prísnym opatreniam. Pracovníci vyclievacej pošty požadovali od príjemcu tovaru, aby predložil potrebné povolenie na dovoz. No ani v stanovenej lehote tak neurobil a zásielku mu nemohli odovzdať,“ uviedla Chríbiková.

Pripomenula, že v minulosti už kontrolujúcich podobný obsah balíka prekvapil. „Raz v ňom bola vypracovaná koža a lebka so spodnou čeľusťou medveďa baribala pre lovca, ktorý ich získal ako poľovnícku trofej v Kanade. Druhýkrát to bola zásielka s kožou a štyrmi zubmi, tiež z medveďa baribala. Ani v týchto prípadoch nemali adresáti doklady potrebné na dovoz a tovar bol zaistený,“ vysvetlila hovorkyňa žilinského CÚ.