Foto: Szeder László [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons, Google Earth

Na Slovensku vznikne nové mesto. Ich počet tak dosiahne číslo 141.

 Z obce Nesvady na juhu Slovenska v okrese Komárno by sa od 1. januára 2020 malo stať mesto. V stredu to na svojom rokovaní odobrila vláda.

Návrh na vyhlásenie obce Nesvady za mesto bol predložený na rokovanie vlády na základe žiadosti obce a odporúčania príslušného Okresného úradu Nitra. Podľa zákona o obecnom zriadení môže Národná rada SR vždy k 1. januáru na návrh vlády SR vyhlásiť za mesto obec, ktorá je hospodárskym, administratívnym a kultúrnym centrom alebo centrom cestovného ruchu, kúpeľným miestom, zabezpečuje služby aj pre obyvateľov okolitých obcí a má zabezpečené dopravné spojenie s okolitými obcami. Okrem toho tiež obec, ktorá má aspoň v časti územia mestský charakter zástavby či najmenej 5000 obyvateľov.

Podľa predloženého materiálu k 31. augustu má obec Nesvady 5105 obyvateľov a je administratívnym a kultúrnym centrom, zabezpečuje niektoré služby aj pre obyvateľstvo okolitých obcí, má zabezpečené dopravné spojenie s okolitými obcami a v časti územia má mestský charakter zástavby. Slovenská republika má v súčasnosti 140 miest. Poslednými obcami, ktoré boli vyhlásené za mestá, sú Gabčíkovo a Turany.

Obec Nesvady sa nachádza asi 20 km severne od Komárna. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1269, oblasť však bola osídlená už od obdobia neolitu. V roku 1938 pripadli Nesvady po Viedenskej arbitráži, podobne ako ďalšie rozsiahle územia južného Slovenska, Maďarsku. V posledných rokoch prešla obec rozsiahlymi rekonštrukciami verejného priestoru, v lete tohto roku pribudlo aj nové termálne kúpalisko.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )