Foto: wikimedia.org

Ako ovládate dejiny slovenskej lietratúry? Otestujte sa.

Na našej stránke môžete nájsť veľké množstvo kvízov a rôznych testov, ktoré otestujú vaše vedomosti z mnohých oblastí. Dnes sme sa rozhodli otestovať vaše vedomosti z čias základnej školy a hodín slovenčiny a literatúry, kde sme sa všetci učili o významných osobnostiach slovenského literárneho života. Kto je autorom významných slovenských diel? A aké bolo stredné meno Štúra? Spomeniete si na odpovede na naše otázky, na ktoré by nemal problém odpovedať každý úspešný absolvent základnej školy? 

Aké bolo pôvodné meno Martina Kukučína?

wikipedia.org

Pozri aj: Tento kvíz dokáže na 100% urobiť iba málokto. Spoznáte historické osobnosti len podľa jedinej fotografie?

wikipedia.org