Ilustračná foto: Unsplash (Marv Watson)

Pokiaľ ide o klimatické zmeny, hovoríme o nich najmä ako o následku moderného spôsobu života.

Pravdou však je, že nie sme prví, ktorí sú za takéto zásadné zmeny zodpovední. Vedcom z Texasu sa totiž podarilo zistiť, že už Mayská civilizácia hospodárila spôsobom, ktorý nakoniec zapríčinil ich záhubu.

Zapríčinili klimatické zmeny Mayovia?

Ako nedávno informoval portál Daily Mail, už mayskí poľnohospodári vykonávali zmeny, ktoré prispeli ku zmene klímy. V Belize sa podarilo objaviť dôkaz svedčiaci o tom, že do mokradí vykopávali žľaby a pálili zalesnené plochy, aby tak vytvorili viac priestoru pre poľnohospodárske účely. Zdá sa teda, že už pred 1000 až  1800 rokmi človek na klimatické zmeny vplýval viac, ako sme sa doteraz nazdávali. Je dokonca možné, že svojou činnosťou zapríčinili Mayovia extrémne suchá vedúce k vyhubeniu celej civilizácie.

Informácie sa podarilo získať skenovaním oblastí, ktoré kedysi Mayovia obývali. Vďaka tomu sa napríklad podarilo odhaliť, že mokraď nazývaná Birds of Paradise bola kedysi až päťkrát väčšia ako sa predpokladalo. Navyše, táto mokraď nie je ani zďaleka jediná a Mayovia si ich prispôsobili hneď niekoľko. Súčasťou mokradí boli špeciálne zavlažovacie žľaby a ničím výnimočným nebolo ani vypaľovanie lesov v záujme rozšírenia poľnohospodárskych plôch.

 

Pozrite si tento príspevok na Instagrame

 

The Mayan city of Copan, one of the most important parts of the Mayan civilization in #Honduras 🇭🇳

Príspevok, ktorý zdieľa Yesi (@yoitsyezzi),


Následkom poľnohospodárskej činnosti sa Mayovia ocitli v uzavretom kruhu. Na jednej strane potrebovali rozširovať pozemky, čo spôsobilo zmenu klímy. Tá zapríčinila, že hladina oceánov začala narastať a Mayovia museli svoju činnosť zintenzívniť, aby sa novým podmienkam prispôsobili. Problémom bolo okrem dvíhajúcej sa hladiny aj to, že na mnohých miestach Mayovia pestovali plodiny, ktoré boli zodpovedné za vysokú produkciu metánu, teda za skleníkové plyny. Spaľovanie vegetácie zas spôsobilo ďalší únik oxidu uhličitého do atmosféry.

Nástup Antropocénu

Už takéto malé zmeny v poľnohospodárstve výrazne prispeli k tomu, že sa klimatické podmienky začali meniť. Nemožno teda hovoriť, že za súčasnú zlú situáciu je zodpovedná len industrializácia. To však neznamená, že môžeme zaspať na vavrínoch, ba práve naopak. Za posledné storočie sa udiali prudké zmeny a zánik Mayskej civilizácie by mal slúžiť ako zdvihnutý varovný prst a poskytnúť nový náhľad na situáciu.


Odhaduje sa, že práve aktivity Mayov, ako je vypaľovanie zalesnených oblastí či spaľovanie plodín, prispeli k rýchlemu nástupu tzv. obdobia Antropocénu. Ide o pomerne nový termín a označuje sa ním obdobie, kedy ľudstvo svojou činnosťou aktívne začalo ovplyvňovať celý ekosystém. Odborníci totiž vplyv ľudského správania na ekosystém považujú za natoľko zásadný, že moderné dejiny ľudstva si zaslúžia samostatné označenie geologickej doby.

Aj keď teda nie je celkom jasné, prečo mayská civilizácia vyhynula, jedna z teórií hovorí, že za to môžu obdobia neúnosného sucha nasledované hladomorom a vojnami. V roku 2018 bola totiž v časopise Science publikovaná štúdia, ktorá uvádza, že niekoľko rokov po vyhynutí mayskej civilizácie úhrn ročných zrážok stúpol až o 54 percent.

Daily Mail
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )