Foto: Ilustračné (Unsplash)

Európu čaká do roku 2050 ešte veľmi veľa práce.

Európska únia chce do polovice storočia urobiť dramatické zmeny v energetike, hospodárstve aj doprave. Ambiciózny cieľ znie dosiahnuť do roku 2050 v rámci únie nulové emisie skleníkových plynov, ktoré výrazným spôsobom prispievajú ku klimatickej kríze. Jednotlivé členské štáty mali preto vypracovať vlastné návrhy plánov, ako môžu tieto ciele dosiahnuť. Európska nadácia pre klímu ich teraz zhodnotila, porovnala a zistila, že od nulových emisií sme poriadne ďaleko. Na Slovensku takmer najďalej. 

Európska nadácia pre klímu publikovala správu, v ktorej hodnotí národné energetické a emisné plány členských štátov EÚ. Slovensko a ďalšie členské štáty ich vypracovali ako prvotné návrhy, finálne správy majú pritom vypracovať a odovzdať do konca tohto roka. Európska únia chce nulové emisie do roku 2050 dosiahnuť systematickými a plánovanými zmenami, ktoré majú priniesť svetlejšiu klimatickú budúcnosť. Hodnotiaca správa však hovorí jasne. Návrhy, ktoré členské štáty odovzdali si vyžadujú akútne zlepšenie.

Foto: Ilustračné (Pexels)

Čo sa hodnotilo?

Európska nadácia pre klímu hodnotila národné plány podľa niekoľkých rôznych kritérií. Zamerala sa najmä na to, do akej miery sú národné štáty podľa svojich plánov schopné znížiť množstvo vyprodukovaných emisií, do akej miery dokážu do hospodárstva a energetiky začleniť obnoviteľné zdroje energie. Hodnotila sa aj kvalita samotných plánov a to, či sú informačne dostatočne dobre vypracované a schopné splniť do polovice storočia vytýčené ciele. Každý navrhovaný plán mohol získať maximálne 100 bodov.

Foto: Ilustračné (Pexels)

Slovensko opäť na chvoste Európy

Hodnotiaca správa Európskej nadácie pre klímu nie je veľmi pozitívnym ukazovateľom. Z maximálneho počtu 100 bodov získalo najviac Španielsko a aj to len tesne prekročilo hranicu 50%. Nasleduje ho Francúzsko s takmer 47%, Grécko s 44,2% a Švédsko s necelými 43%. Všetky ďalšie plány členských štátov Európskej únie nespĺňajú ani 40% žiadaných cieľov, ktoré chce EÚ dosiahnuť do polovice storočia.

Návrh Integrovaného národného energetického a klimatického plánu vypracovaný Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky sa v hodnotiacej správe Európskej nadácie pre klímu ocitol s 12,5 % na chvoste rebríčku. Horšie dopadlo už len Slovinsko. S rovnakým počtom bodom ako Slovensko sa v rebríčku nachádza aj Nemecko. Náš návrh však získal aj mínusové body. Ako uvádza Denník N, môže za to fakt, že  ministerstvo k jeho tvorbe neprizvalo širšiu verejnosť, odborné organizácie ani tretí sektor.

Foto: Európska nadácia pre klímu

Členské štáty majú teraz priestor na pozmenenie svojich klimatických a energetických plánov. Odovzdať ich musia do konca tohto roka. Európska nadácia pre klímu v hodnotiacej správe ako hlavný záver uvádza fakt, že plány všetkých členských štátov si vyžadujú akútne zmeny a k dosiahnutiu vytúžených cieľov je potrebné urobiť ešte veľmi veľa práce.

Uložiť článok

Najnovšie články