Foto: Unsplash

Ak sa nespamätáme, nevymrie len hmyz, ale aj ľudia.

Varovanie vedcov, že o niektoré druhy hmyzu môže planéta Zem nenávratne prísť, sa postupne začína napĺňať. Vďaka nedávnemu prieskumu sa zistilo, že celková populácia hmyzu za posledných 30 rokov poklesla o štvrtinu.

Na svete je o 25 % menej hmyzu ako tomu bolo v roku 1990. O výsledku nedávneho výskumu, ktorý šokoval vedcov z celého sveta informoval web The Guardian. Výsledky štúdie sú zároveň varovaním, že danú situáciu treba riešiť, keďže hmyz je pre prežitie ľudstva jedným z najdôležitejších článkov.

Niektorým sa darí, iné hynú

Nová analýza podľa The Guardian skúmala 166 dlhodobých výskumov z takmer 1700 lokalít, pričom vedci ňou zistili, že niektoré druhy naopak nevymierajú a klesajúcu krivku populácie hmyzu viac-menej zachraňujú. Ide však o malé číslo. Ako vedci podotkli, darí sa najmä sladkovodnému hmyzu, ktorého populácia oproti iným druhom vzrástla o 11 %. Za to môže najmä čistenie vodných tokov ako sú rieky a jazerá, teda prirodzené domovy sladkovodných druhov hmyzu. Táto skupina však pre ľudstvo ako-také prospešná nie je, pretože ľudia majú osoh najmä z toho hmyzu, ktorý opeľuje rastliny. Populácia sladkovodného hmyzu v tomto predstavuje len 10 % z celkovej populácie.

Foto: Unsplash

Za všetko môže človek

Ako vedci v novom výskume uviedli, za vymierajúcu populáciu hmyzu celkovo môže najmä fakt, že mestá sa neustále zväčšujú, čím ľudia zasahujú do ich prirodzených miest výskytu. Podceňujú sa pritom lokality ako Južná Amerika, južná Ázia a Afrika, odkiaľ neprichádzajú žiadne zberné dáta, prípadne ich je k dispozícii len veľmi málo. Na týchto miestach to pritom s hmyzom môže byť ešte horšie a ak ľudstvo nezačne konať, môže sa v dôsledku poľnohospodárstva a urbanizácie prirodzených biotopov hmyzu znížiť ich populácia ešte rapídnejšie.

Populácia hmyzu klesá neudržateľným tempom najmä na území Európy, ako však podotkli niektoré vedecké špičky, stále nie je neskoro a nejde o neodvrátiteľnú skutočnosť. Je však potrebné zaviesť určité opatrenia, aby sa tomu celému dalo zabrániť včas.

Foto: Unsplash

Číslo je menšie, než sa pôvodne predpokladalo

predchádzajúce štúdie svet varovali pred tým, že hmyz postupne vymiera. Tie však disponovali menším počtom zdrojových dát a aj preto bol ich scenár katastrofickejší – odhadovalo sa, že celková populácia hmyzu sa znížila až o 50 % v rovnakom časovom období, teda za posledných 30 rokov. Iní experti však odhadujú, že za posledných 50 rokov mohla naša planéta o 50 % populácie hmyzu naozaj prísť.

„Zdá sa, že sa to najviac zhoršuje v Európe, to je zarážajúce a šokujúce. Prečo sa to ale deje, nevieme,“ uviedol Roel van Klink z nemeckého Centra pre integrovaný výskum biodiverzity v Lipsku ako jeden vedúcich pracovníkov na štúdii. Tú zverejnil aj vedecký časopis Science.

„Z našich výsledkov však vieme, že expanzia miest je pre hmyz zlá, pretože každé jedno miesto bolo kedysi ich prirodzeným prostredím, to nie je ťažké pochopiť,“ hovorí Klink, ktorý zároveň vyjadril aj znepokojenie nad tým, že svet nedisponuje dátami o negatívnom dopade na hmyz z iných kútov sveta, napríklad z Južnej Ameriky, kde človek ničí Amazonský prales, a teda prirodzený domov nielen tisícok druhov hmyzu, ale aj iných zvierat.

Foto: Unsplash

Ak vyhubíme hmyz, zničíme aj seba

Hmyz patrí k najpočetnejším a najrozličnejším živočíšnym druhom na našej planéte. Jeho populácia 17-krát prevyšuje tú ľudskú a pre celkový ekosystém je doslova nevyhnutný. Hmyz opeľuje rastliny, je potravou pre iné zvieratá, pomáha recyklovať prírodný odpad, čím je nenahraditeľnou zložkou celého fungovania života na Zemi.

Vymiera kvôli rozličným dôvodom. Ničia sa biotopy, rastliny sa postrekujú rôznymi chemickými ošetrovačmi a k redukcii ich populácie prispieva aj znečisťovanie planéty, aj keď len vo veľmi nízkej miere. Klimatické zmeny, samozrejme, taktiež na populáciu hmyzu vplývajú a ovplyvňujú ju. Horúčavy a silné zrážky môžu niektoré druhy vyhubiť, iným zas však môžu pomôcť v rozmnožovaní. Na druhej strane je tu ale tiež fakt, že mnohé štúdie potvrdili neustále rastúcu hladinu oxidu uhličitého, ktorý znižuje obsah živín v rastlinách, čo opäť vplýva na schopnosť hmyzu prežiť. A toto sa deje v rôznych kútoch sveta, preto podľa Klinka treba konať čím skôr.

Znižujúca sa populácia hmyzu je problémom naprieč desaťročiami, no nikto sa nad jeho riešením nijak vážnejšie nepozastavil. Treba však urýchlene konať. Podľa van Klinka je svetlým bodom tohto celého aj fakt, že práve sladkovodnému hmyzu sa darí opäť pozviechať. Či to ale nie je len krátkodobý fenomén, zrejme ukáže až čas.

3
Uložiť článok
Komentovať