Foto: Archív MUDr. Borisa Bodára, MBA / unsplash

Dokážete si predstaviť narodeninovú oslavu bez alkoholu?

Na margo Slovákov a alkoholizmu existuje mnoho vtipov, nad ktorými sa síce ľudia smejú, no v skutočnosti nie je vtipné, keď si uvedomíme, koľko alkoholu konzumujeme. Robíme tak pri každej príležitosti, či už je príjemná alebo nepríjemná. Množstvo vypitého alkoholu a zabudnutých spomienok vnímame ako niečo, v čom treba súťažiť a byť najlepší. Ak sa niekto do „súťaže“ odmieta zapojiť, pýtame sa, či je chorý a pozeráme na neho, ako keby bol z iného sveta. Oslovili sme Centrum pre liečbu drogových závislostí a MUDr. Borisa Bodnára, MBA sme sa pýtali, ako vlastne alkoholizmus vzniká, ako s ním bojovať a čo si myslí o iniciatíve Suchý február.

V rozhovore sa dozviete aj:

  • kedy a ako sa z človeka môže stať alkoholik;
  • ktorých skupín ľudí sa alkoholizmus týka najčastejšie;
  • ako sa dá z alkoholizmu vyliečiť;
  • načo je dobrá iniciatíva Suchý február.

Pojem alkoholik sa používa často. Kedy ale môžeme hovoriť o človeku, že je alkoholikom?Kedy je pitie alkoholu ešte, takpovediac, v poriadku a kedy prekračuje hranice alkoholizmu? Je za alkoholizmus považované napríklad aj to, ak si človek každý deň po práci dá pohár piva?

Pravidelný konzum alkoholu je vždy rizikom pre vznik problémového pitia a závislosti. Druhým rizikovým faktorom je konzum viacerých alkoholických nápojov za deň. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je to viac ako jeden štandardný nápoj. Častý konzum a zvyšovanie dávok vedú k problémom spojeným s konzumom alkoholu. Preto je denné pitie piva určite rizikovým správaním.

Ilustračná foto: unsplash

Pre diagnostiku závislosti od alkoholu však frekvencia pitia nie je určujúcim kritériom. Sú to strata kontroly, odvykacie (abstinenčné) príznaky, pokračujúce pitie napriek zjavnému poškodeniu zdravia, zmena tolerancie, nutkanie užiť alkohol, zmena aktivít a celkového správania. Pre stanovenie diagnózy závislosti musia byť zistené aspoň tri z týchto kritérií.

Aké sú varovné signály (fyzické, ale aj psychické), že sa človek stáva alkoholikom? Čo by si mali kamaráti, príbuzní, kolegovia, rodina všímať na iných?

Hlavným signálom je opakovaný a pravidelný konzum alkoholu. Ten však môže byť zjavný alebo skrytý. Človek, ktorý je intoxikovaný alkoholom býva podráždený, nervózny, popudlivý aj agresívny. V takom prípade je konzum alkoholu zrejmý. Jedinec, ktorý sa snaží svoje pitie skryť, sa môže kontaktu s príbuznými vyhýbať, aby si nevšimli, že má vypité. Hľadá zámienky, aby odišiel zo spoločnosti a mohol si znovu vypiť. V takom prípade má často niekde poschovávané fľaše s alkoholom.

Ilustračná foto: unsplash

Človeku sa pri dlhodobom konzume alkoholu mení nálada, ktorá môže byť mrzutá až depresívna. Niekto je, naopak, na začiatku užívania alkoholu uvoľnenejší alebo zhovorčivejší. Mení sa aj správanie a fungovanie v oblasti domácich a voľnočasových aktivít. Jedinec sa postupne správa inak vo vzťahu k okoliu, k príbuzným aj kolegom.

Ako môžem ja sám zistiť, že mám problém s alkoholom? Má výpovednú hodnotu napríklad test na webe Suchý február, ktorý si môžem online urobiť?

Aj takýto test môže pomôcť v zhodnotení konzumu. Výsledkom je nejaké zhodnotenie, nad ktorým sa môže jedinec zamyslieť a posúdiť vplyv užívania alkoholu na svoj život. Pre správne stanovenie diagnózy závislosti je však potrebné navštíviť psychiatra.

Ako sú na tom s alkoholom Slováci? Trpia ním častejšie muži alebo ženy? Má alkoholizmus na Slovensku klesajúcu alebo stúpajúcu tendenciu? Týka sa alkoholizmus aj detí a mladistvých?

Častejšie konzumujú alkohol muži. Celosvetovo aj na Slovensku. Postupne sa však pomer mužov a žien, ktorí pijú problematicky, znižuje. Aktuálne je to v pomere 4-5:1. Ženy v priebehu posledných dekád pijú nielen častejšie, ale aj viac, pijú nárazovo a na verejnosti. Výskyt závislosti od alkoholu má skôr stúpajúci charakter. Alkohol konzumujú aj deti, prvý kontakt s alkoholom mávajú vo veku okolo desať rokov. S výskytom závislosti od alkoholu sa stretávame už aj u mladých ľudí vo veku 18 rokov.

Ilustračná foto: unsplash

Ako sa alkoholizmus lieči? Choroba zásadne ovplyvňuje aj celý rodinný systém, pracuje sa pri liečbe aj s rodinou?

Liečba závislosti pozostáva zo psychoterapie a farmakologickej liečby. Cieľom je zmena postojov k vlastnému správaniu, uvedomenie si bilancie toho, čo konzum alkoholu v živote jedinca priniesol, ako sa zmenilo jeho správanie a fungovanie, čo stratil oproti tomu, čo získal. Z dlhodobého hľadiska straty výrazne prevažujú.

Po odňatí alkoholu sa môžu vyskytnúť odvykacie (abstinenčné) príznaky, ktoré vieme zmierniť a odstrániť liekmi. Táto časť liečby je najkratšia. Po nej nasleduje hlavne psychoterapeutická liečba, ktorá vedie jedinca k zmene životného štýlu. Vylúčiť konzum alkoholu nestačí, pretože človek v liečbe prichádza na to, že alkohol mu slúžil na to, aby sa s niektorými situáciami vyrovnal, alebo nejako trávil čas. A to sa vo svojej liečbe musí naučiť. Pristupovať k problémom, nepohode alebo zlej nálade inak. Tiež sa venovať aktivitám, ktoré ho bavia, potešia a prinesú nejakú radosť.

Ilustračná foto: unsplash

Čo by mal robiť človek, ktorého príbuzný je alkoholik, no odmieta sa liečiť? Aké sú na Slovensku možnosti, na koho sa môže človek obrátiť? Je možné prinútiť človeka, aby sa liečil proti vlastnej vôli?

Liečba závislosti je dobrovoľná. Nie je možné nikoho donútiť, aby sa liečil. Dôležité je, aby okolie už v začiatkoch nebagatelizovalo konzum alkoholu príbuzného a hovorili s ním o tom, že sa im to nepáči a zhoršuje to ich vzájomné spolužitie.

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM

Uložiť článok

Najnovšie články