Foto: Archív TASR

Ak chcete niečo správne odmerať, potrebujete stupnicu.

Už na základnej škole sme sa učili o rôznych stupniciach a meraniach. Najčastejšie sa stretávame asi s meraním teploty Celziovou stupnicou. Ale stupníc na meranie rôznych veličín existujú desiatky a ako to už býva, niektoré sú známe viac, iné menej. Dnes sme si preto pre vás pripravili tento pre mnohých určite zaujímavý kvíz, ktorý vás otestuje z toho, ako poznáte rôzne meracie stupnice. 

Čo meria Beaufortova stupnica?

Beaufortova stupnica sily vetra je empirická stupnica sily vetra založená na pozorovaní podmienok a vlnenia na vodnej hladine.

Čo meria Mohsova stupnica?

Mohsova stupnica tvrdosti je relatívna stupnica tvrdosti minerálov. Zostavil ju Friedrich Mohs (1773 - 1839) ako desaťčlennú skupinu zoradenú tak, že každý tvrdší minerál rýpe do predchádzajúceho mäkšieho.

Čo meria Saffirova-Simpsonova stupnica?

Saffirova-Simpsonova hurikánová stupnica je stupnica klasifikujúca tropické cyklóny severnej pologule.

Čo meria Kelvinova stupnica?

Kelvin je jednotka teploty, ktorá je založená na absolútnej stupnici. Je jednou zo siedmich základných jednotiek SI. Má značku K. Kelvinova stupnica je absolútna stupnica termodynamickej teploty, ktorá ako svoj začiatok používa absolútnu nulu, teplotu, pri ktorej sa podľa popisu klasickej termodynamiky zastaví všetok pohyb. Je odvodená od Celziovej stupnice.

Čo meria Scovilleho stupnica?

Scovilleho stupnica meria pálivosť paprík a čili papričiek. Papriky (rod Capsicum) obsahujú látku kapsaicín, ktorá spôsobuje pálenie tým, že stimuluje receptory nervových zakončení jazyka. Počet Scoville jednotiek pálivosti (Scoville heat units, SHU) zodpovedá prítomnému množstvu kapsaicínu.

Čo meria Richterova stupnica?

Aj keď sa Richterova stupnica používa na označovanie sily zemetrasenia médiami po celom svete, v skutočnosti ide o nepresné pomenovanie. Richterovo magnitúdo je len názov lokálneho magnitúda platného pre geologické podmienky južnej Kalifornie. Pre iné oblasti Zeme je vhodné hovoriť len o "lokálnom magnitúde", napr. na Slovensku sa používa lokálne magnitúdo pre Západné Karpaty. Okrem toho aj sám Richter hovoril len o "magnitude local" (lokálna magnitúda).

Čo meria Kardašovova škála?

Kardašovova škála je škála, ktorú navrhol v 60. rokoch 20. storočia sovietsky a ruský astronóm Nikolaj Kardašov pod dojmom troj až štvorpercentného nárastu svetovej spotreby energie a pojednáva o stupni rozvoja danej civilizácie. Používa sa hlavne v science-fiction či futurológii, pretože jej rozmer je najlepšie použiteľný predovšetkým pre civilizácie veľmi vyspelé. Každá z civilizácií sa môže zaradiť do troch typov; hlavným meradlom je množstvo energie, ktoré je schopná využiť.

Čo meria Fujitova stupnica?

Fujitova stupnica alebo Fujitova-Pearsonova stupnica je stupnica klasifikujúca silu tornád podľa škôd, ktoré vzniknú na stavbách a vegetácii. Stupnicu zostavil v roku 1971 Theodore Fujita, neskôr ju upravil Allen Pearson.

Čo meria Schmidtova stupnica?

Schmidtova stupnica bolestivosti slúži ku klasifikácii relatívnej intenzity bolesti spôsobenej bodnutím človeka žihadlom od blanokrídleho hmyzu. Stupnici vytvoril americký entomológ Justin O. Schmidt. Stupnica má škálu od 0 do 4 stupňov.

Ktorá z týchto stupníc nemeria teplotu?

Aj Newtonova aj Fahrenheitova stupnica sú určené na meranie teploty. Tannerova stupnica meria telesný vývin e u detí, mladistvých a dospelých.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )