Ilustračná foto: Unsplash

Ako dobre poznáte fyzikálne veličiny a ich jednotky?

S fyzikálnymi jednotkami a ich veličinami sa mnohí z nás zoznámili na základnej škole na prvých hodinách fyziky. Kým pre niekoho tým vedomosti z fyziky týmto aj končili, iní na nich stavali na strednej a následne aj na vysokej škole.

Otestujte si v dnešnom kvíze svoje vedomosti z toho, ako dokážete určiť fyzikálne veličiny na základe ich jednotiek.

Ak sa vám tento kvíz páčil, vyskúšajte aj ďalšie v našej sekcii.

Akú fyzikálnu veličinu meriame pomocou jednotky newton?

Newton so značkou značka N je základná jednotka sily podľa medzinárodnej sústavy SI. Je pomenovaná po Isaacovi Newtonovi za jeho prácu na klasickej mechanike.

Akú fyzikálnu veličinu meriame pomocou jednotky radián?

Radián so značkou rad je v sústave SI jednotka rovinného uhla. Patrí medzi odvodené jednotky SI.

Akú fyzikálnu veličinu meriame pomocou jednotky bel?

Bel so značkou B je bezrozmerná meracia jednotka, ktorá udáva pomer medzi dvomi elektrickými veličinami (dvoma výkonmi, napätiami alebo prúdmi) alebo akustickými veličinami (akustickými výkonmi, akustickými intenzitami alebo akustickými tlakmi). Jednotka je pomenovaná podľa amerického vynálezcu Alexandra Grahama Bella. V praxi sa najčastejšie používa ako decibel (dB), pretože bel je v praxi priveľká jednotka. 1 dB = 0,1 B.

Akú fyzikálnu veličinu meriame pomocou jednotky joule?

Joule je jednotka práce a energie. V sústave SI patrí medzi odvodené jednotky. Jednotka joule bola pomenovaná podľa anglického fyzika Jamesa P. Joula.

Akú fyzikálnu veličinu meriame pomocou jednotky lúmen?

Lúmen so značkou lm je hlavná jednotka svetelného toku, ktorý je jedna z vedľajších fyzikálnych jednotiek sústavy SI.

Akú fyzikálnu veličinu meriame pomocou jednotky hertz?

Hertz so značkou Hz je odvodená jednotka frekvencie v sústave SI. Jednotka je pomenovaná podľa profesora Heinricha Rudolfa Hertza. Jednotka vyjadruje, koľko pravidelných dejov sa odohrá za jednu sekundu.

Akú fyzikálnu veličinu meriame pomocou jednotky ampér?

Ampér so značkou A je jednotkou SI pre elektrický prúd a je jednou zo siedmich základných jednotiek SI. Bol pomenovaný po francúzskom matematikovi a fyzikovi André-Marie Ampèrovi.

Akú fyzikálnu veličinu meriame pomocou jednotky kelvin?

Kelvin so značkou K je jednotka teploty. Je jednou zo siedmich základných jednotiek SI. Kelvinova stupnica je pomenovaná po fyzikovi Williamovi Lordovi Kelvinovi.

Akú fyzikálnu veličinu meriame pomocou jednotky ohm?

Ohm je jednotkou elektrického odporu podľa medzinárodnej sústavy SI. Označuje sa Ω. Jednotka je pomenovaná podľa nemeckého fyzika Georga Simona Ohma.

Akú fyzikálnu veličinu meriame pomocou jednotky gray?

Gray so značkou Gy je jednotka dávky žiarenia. Udáva, koľko energie absorboval 1 kg látky, tkaniva alebo orgánu. Touto jednotkou možno vyjadriť aj celkovú dávku žiarenia absorbovanú telom človeka.

0
Uložiť článok
Komentovať