Foto: Unsplash/TASR

Dokážete identifikovať prezývky drog?

Nelegálne omamné a psychotropné látky sú, žiaľ, bežnou súčasťou každej spoločnosti. Tieto drogy majú svoje pomenovania, avšak konzumenti si medzi sebou vytvorili vlastný slovník, ktorým tieto substancie pomenúvajú. Často na niečo odkazujú a pri prvom počutí reprezentujú niečo iné ako drogu.

Dnešný kvíz sa preto zameral na tieto prezývky. Niektoré sú pomerne známe, iné pozná iba skutočne úzky okruh ľudí. Dokážete ich správne identifikovať?

Aká droga má prezývku "perník"?

Unsplash

Aká droga má prezývku "kakao"?

Unsplash

Aká droga má prezývku "téčko"?

Unsplash

Aká droga má prezývku "makak"?

Unsplash

Aká droga má prezývku "anjelsky prach"?

Unsplash

Aká droga má prezývku "koleso"?

Unsplash

Aká droga má prezývku "štof"?

Unsplash

Aká droga má prezývku "sneh"?

Unsplash

Aká droga má prezývku "papier"?

Unsplash

Aká droga má prezývku "čokoláda"?

Unsplash

0
Uložiť článok
Komentovať