Mnoho ľudí si myslí, že je možné vyhnúť sa vyhoreniu tým, že sa budú vyhýbať prekračovaniu vlastných limitov, ktoré by mohli viesť k únave. Nie je to však také jednoduché.

Syndróm vyhorenia sa spája najmä s prácou. Očakáva sa, že budeme neustále čoraz viac kreatívni a produktívni, ako nejaké stroje. Vytváranie má podľa Roberta Fritza dve fázy. V prvej fáze prekračujeme svoje limity a rozvíjame sa. V druhej fáze urobíme krok späť, oddychujeme a prispôsobujeme sa. Obe fázy sú dôležité a navzájom sa dopĺňajú. Naša ekonomika však často vyžaduje, aby sme sa neustále držali v prvej fáze. Pokiaľ prekračujete hranice, avšak neoddychujete, hrozí vám vyhorenie.

Článok pokračuje pod videom ↓

Syndróm vyhorenia nie je len emocionálny problém. Merriam-Webster definuje syndróm vyhorenia ako vyčerpanie fyzických, psychických síl a motivácie ako následok dlhotrvajúceho stresu a frustrácie. Vyhorenie sa väčšinou objavuje z dvoch príčin, a to z nedostatku odpočinku a nedostatku motivácie, či odmeny.

Za posledných 50 rokov sa zmenilo vnímanie odpočinku, vidíme ho ako niečo zlé. Mnoho ľudí sa pridržiava tvrdenia, že odpočívať môžu neskôr, v hrobe. Práca a odpočinok sú však dve neoddeliteľné súčasti cyklu. A na to nie sú ani potrebné výskumy. Po dni plnom produktívnej práce sa každý rád dobre vyspí a po dobrom spánku, na vrchole svojich síl, človek ide do práce s väčším nadšením. Ak tento cyklus funguje správne, sme pozitívne naladení, ak nie, sme vyčerpaní.

Vyhorenie sa objavuje ak:

 • robíme prácu, ktorá nezodpovedá naším záujmom a schopnostiam,
 • ak nás nejaká úloha nezaujíma a do jej vykonania sa nútime,
 • ak je prostredie, v ktorom pracujeme, politicky založené a nepriateľské,
 • ak nastáva v práci, či doma príliš veľa záťažových situácií,
 • ak sme chorí my, alebo člen rodiny.
pixabay.com

Chcete zistiť, či vám hrozí syndróm vyhorenia? Vyhraďte si chvíľku na to, aby ste sa zamysleli nad nižšie uvedenými otázkami. Tu neexistujú správne a nesprávne odpovede, ani presné skórovanie. Ide len o zmapovanie vašej aktuálnej situácie, aby ste získali nadhľad.

Zvážte svoj fyzický stav

 1. Ste silní a máte dostatok energie, máte schopnosť odolať dlhotrvajúcej záťaži.
 2. Vaša odolnosť je oslabená, musíte si dávať pozor na to, koľko záťaže dokážete tolerovať.
 3. Ľahko sa unavíte
 4. Ste chorí, alebo ľahko ochoriete.

Zvážte svoju situáciu v práci

 1. Ste ohodnotení?
 2. Máte radi svoju prácu?
 3. Máte schopnosti potrebné k úspechu?
 4. Pracujete s ľuďmi, ktorí vám pomáhajú?
 5. Je organizácia vedená dobre?
 6. Máte príliš veľa nadčasov?
 7. Je odmena za vašu prácu dostatočná?

Zvážte svoje vzťahy

 1. Začnite rodinou. Vládne vo vašej rodine hrejivá a láskavá atmosféra, alebo nešťastie a frustrácia?
 2. Máte blízkych priateľov, ktorí vás podporujú?
 3. Ste členom nejakej komunity?
 4. Ste spokojní so svojim sociálnym životom?
 5. Sú vaše pracovné vzťahy dobré?

Zvážte, ako prebieha váš pracovný rok

 1. Sú obdobia, kedy vám hrozí prepracovanosť vyhorenie viac, než iným?
 2. Sú obdobia, kedy sú ľudia okolo vás vyhorení a pracovné nároky kladené na vás sa zvyšujú?

Zvážte svoj život

 1. Máte pocit vyhorenia v dvoch oblastiach života, ktoré do seba zasahujú? (napríklad rodina a práca)
 2. Máte pocit, že by vám v budúcnosti mohol hroziť syndróm vyhorenia?
 3. Ak sa pozriete na toto zhodnotenie, bolo to pre vás jednoduché, zvládnuteľné, alebo náročné?
pixabay.com

Viete, ako je možné vyhnúť sa vyhoreniu? Prečítajte si nasledujúce body.

Telo

Najprv posilnite svoje telo. Dobre sa vyspite, dodržiavajte pitný režim a stravujte sa primerane. Zbavte svoje telo toxínov, ktoré vás môžu časom oslabiť.

Meditácia

Naučte sa meditovať, aby ste uvoľnili stres a získali emocionálnu rovnováhu. Neverili by ste, ale robí to zázraky.

Priority

Urobte si zoznam vlastností a vecí, na ktorých chcete pracovať a zoraďte si ich podľa priorít.

Rozhľad

Urobte si prieskum na internete, ako sa čo najefektívnejšie zlepšovať. Nebojte sa dotknúť aj problémov, ako je kariérna voľba, či rodina.

Odmietanie

Nebojte sa odmietnuť úlohy, ktoré by pre vás boli príliš vyčerpávajúce.

Učenie

Neustále sa učte a zlepšujte svoje schopnosti. Budete žiadaní.

Zvládanie

Úlohy, ktoré nerobíte radi, môžete odmietnuť v prípade, ak nie sú dôležité. Ak sú dôležité, rozdeľte si ich na menšie časti a vždy na nich pracujte len istý čas. Rozdeľujte ich medzi iných zamestnancov. Alebo si vymeňte úlohy s niekým, kto taktiež svoju úlohu nemusí, za niečo, čo máte radšej.

Čas

Rozhodnite sa, čo je pre vás najdôležitejšie, aby ste svoj čas trávili efektívne a zvýšili tak svoju spokojnosť.

Starajte sa o seba

Vyhorenie je závažný problém, ktorý môžete eliminovať tým, že sa o svoje telo a myseľ budete dobre starať.

pixabay.com

Záleží na každom jednom živote a je podstatné, aby sme svoje životy prežili šťastne, nie utrápene. Akceptuje zmenu, plánujte, aby ste boli odolní a uistite sa, že dokážete povedať aj nie. Nemusíte niesť ťarchu celého sveta na svojich pleciach. Ak ste proaktívni, zvažujete záväzky a dobre sa o seba staráte, ste na dobrej ceste, aby ste sa syndrómu vyhorenia vyhli.

Pozri aj: SYNDRÓM VYHORENIA: AK JE VÁM TÝCHTO 6 PRÍZNAKOV ZNÁMYCH, STE V OHROZENÍ

psych.sk (PetraS) lifehack
Všetko začína v tvojej hlave

Viac článkov