foto: jakubmarian.com

Čo myslíte, koľkými jazykmi v prieme hovoria jednotlivé štáty Európskej únie?

Európska únia pozostáva z 28 členských štátov. Myšlienka voľného pohybu je veľmi populárna, no vzhľadom na počet jazykov, ktorými jednotlivé štáty hovoria, musia ľudia prekonávať jazykové bariéry. Výskum Eurobarometer 386 zisťoval, koľkými jazykmi priemerne hovoria obyvatelia jednotlivých štátov.

Je zrejmé, že každý ovláda svoj materinský jazyk, no nie každý sa dokáže naučiť štyri cudzie jazyky a aktívne ich používať. Tento výskum z roku 2012 najprv zbieral informácie od jednotlivých ľudí a z výsledkov, ktoré im vyšli, vypočítali priemerný počet jazykov, ktoré jednotlivé národy ovládajú.

jakubmarian.com

O niečo ťažšie už bolo vypočítať medián, teda strednú hodnotu. Na to bolo potrebné zoradiť si všetkých ľudí z danej krajiny v poradí od najmenšieho po najväčší počet jazykov, akým hovoria. Z tohto radu by bol uprostred jeden človek, ktorý hovorí napríklad dvomi jazykmi. To aj dôvod, prečo sa líši priemer od mediánu.

jakubmarian.com

Porovnanie oboch máp ukazuje zaujímavý trend. Zatiaľ čo Taliani a Gréci hovoria v prieme 1,8 jazykmi, pri mediánovej hodnote hovoria Taliani jedným jazykom, zatiaľ čo Gréci dvomi. Je to preto, že väčšina Talianov hovorí jedným jazykom, ale tí, ktorí ovládajú aj druhý, väčšinou ovládajú aj tretí a štvrtý. To im zdvihlo priemerné číslo. Naopak väčšina Grékov hovorí dvomi jazykmi a len málo z nich tromi až štyrmi. Preto sa ich mediánová hodnota nemení.

Pozri aj: Slovensko by dnes neexistovalo. Takto by vyzeral dnešný svet, keby nacistické Nemecko vyhralo 2. svetovú vojnu

jakubmarian.com