Foto: Archív TASR/Radovan Stoklasa

Vláda schválila akčný plán transformácie hornej Nitry.

O uhoľných baniach na hornej Nitre sa v posledných mesiacoch hovorilo veľa. Hovorila o nich vláda Slovenskej republiky, Európska únia aj aktivisti počas študentských protestov Za budúcnosť klímy, ktoré sa konali v niekoľkých mestách vo všetkých kútoch Slovenska. Aktivisti, Európska únia a nakoniec aj vláda Slovenskej republiky začali viac či menej hovoriť o postupnom ukončení ťažby v neperspektívnom podniku. Dnes je jasné, že uhoľným baniam je na hornej Nitre koniec. 

Vláda Slovenskej republiky totiž na dnešnej poslednej schôdzi pred letnou prestávkou prerokovala a schválila akčný plán transformácie hornej Nitry, informuje TASR. Nevýhodnej štátom dotovanej ťažbe nekvalitného uhlia je teda koniec, hoci zmeny a transformácia regiónu na iný druh hospodárstva potrvá ešte niekoľko rokov. V konečnom dôsledku však akčný plán prináša pozitíva pre všetkých.

Foto: Archív TASR/Radovan Stoklasa

Výhody pre všetkých?

Aktivisti stojaci počas jarných Štrajkov za budúcnosť klímy žiadali zastavenie ťažby na hornej Nitre pre znečisťovanie prostredia ťažbou, ako aj následným spaľovaním uhlia na výrobu elektrickej energie. Tepelné elektrárne patria v súčasnosti k najšpinavším zdrojom energie vôbec. Odborníci na verejné financie žiadali zastavenie ťažby z dôvodu neperspektívneho financovania podniku zo štátnej kasy. Uhlie na hornej Nitre bolo totiž drahé a nekvalitné. V neposlednom rade samotní baníci by mali žiadať zastavenie ťažby a vytvorenie nových pracovných príležitostí minimálne zo zdravotných dôvodov. Viac dôvodov prečo je zastavenie ťažby a spaľovania uhlia na Hornej Nitre dobrou správou, nájdete napríklad v blogovom príspevku Karola Galeka.

Foto: Archív TASR/Radovan Stoklasa

Namiesto ťažby priemysel a cestovný ruch

Ako uvádza TASR, akčný plán transformácie hornej Nitry je postavený na štyroch pilieroch, ktorými sú mobilita a prepojenosť regiónu, ekonomika, podnikanie a inovácie, udržateľné životné prostredie, kvalita života a sociálna infraštruktúra. horná Nitra sa pri prerode z uhoľného na iný priemysel musí opierať o dobrú dopravnú napojenosť regiónu, podporovať inovácie v priemysle i cestovný ruch, nízkouhlíkovú ekonomiku, ako i zmiernenie dosahov na život baníkov v nadväznosti na útlm ťažby uhlia. Transformácia regiónu konkrétne počíta s rozvojom priemyslu v oblasti energetiky, chemického, gumárenského a zbrojárskeho priemyslu, ďalej poľnohospodárstva či cestovného ruchu.

Budúcnosť energetiky v regióne by mala zohľadňovať vplyv na životné prostredie a zamerať sa na podporu nízkouhlíkovej energetiky, energetickej efektívnosti a smart riešení v energetike. Elektrárne Nováky, ktoré doposiaľ vyrábali energiu z hornonitrianskeho uhlia, by mali s výrobou tepla skončiť do roku 2023. Súčasťou strategického dokumentu je i harmonogram postupného útlmu a uzatvárania banských diel.

Foto: Archív TASR/Radovan Stoklasa

Viac pracovných miest, ako baníkov

Transformačný proces rieši i sanáciu environmentálnych záťaží, ktoré spôsobil v regióne ťažký priemysel. Akčný plán počíta s tým, že odstraňovanie environmentálnych vplyvov sa bude financovať nielen zo zdrojov Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP), ale aj zo štátnych zdrojov. Rekvalifikačné opatrenia by sa mali dotknúť asi 1700 zamestnancov HBP. Možnosti financovania projektov na zabezpečenie transformácie regiónu načrtlo viac ako 215 indikatívnych projektov v investičnej hodnote viac ako 3,1 miliardy eur , ktoré by mali vytvoriť 10.000 pracovných miest.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )