Určite ste viackrát rozmýšľali nad tým, ako sa môže tvoriť pod vplyvom nejakej drogy. Tu je zobrazený experiment, ako sa kreslí pod vplyvom LSD....

Určite ste viackrát rozmýšľali nad tým, ako sa môže tvoriť pod vplyvom nejakej drogy. Tu je zobrazený experiment, ako sa kreslí pod vplyvom LSD. Autorovi kresieb bolo podané najprv 50 mikro gramov LSD a po 60 minútach dostal ďalšiu dávku takého istého množstva. Pozrite si výsledok.

Po 20 minútach

Po 20 minútach.

Po 85 minútach

Po 85 minútach.

Po 2 hodinách a 30 minútach

Po 2 hodinách a 30 minútach.