Current Biology/

Tváre dokážu odrážať viac emócií, než si uvedomujeme.

Niektorí z nás prezrádzajú vo svojich prejavoch viac ako iní, no ľudská tvár nepochybne dokáže sprostredkovať široké spektrum emócií. Potvrdzuje to aj nový výskum, ktorý skúma, aké flexibilné a všestranné môžu byť črty našich tvárí, pokiaľ ide o vyjadrenie toho, ako sa cítime. 

Viac informácií naraz

Pomocou sofistikovanej grafickej platformy vedci ukazovali 100 účastníkom štúdie rôzne počítačom generované tváre a požiadali ich, aby opísali emócie, ktoré tieto tváre vyjadrovali, uvádza portál Science Alert.

Ukázalo sa, že emocionálny výraz vpísaný do našich tvárí je taký rôznorodý a bohatý, ako tváre samotné. Rôzne pohyby tváre, ako napríklad zdvihnuté obočie alebo otvorené ústa, môžu poskytovať dve rôzne informácie naraz.

Inými slovami, niečo ako zvráskavený nos dokáže preniesť široké množstvo informácií (napríklad negativitu) aj špecifickú emocionálnu kategóriu (napríklad smútok). To je známe ako poskytovanie multiplexovaných signálov.

Photo by Ayo Ogunseinde on Unsplash

Tento výskum sa zaoberá základnou otázkou, ako výrazy tváre dosahujú komplexnú signalizačnú úlohu, ktorou je komunikácia emócií,” hovorí Rachael Jacková, profesorka psychológie z Glasgowskej univerzity.

Pomocou počítačom generovaných tvárí v kombinácii so subjektívnymi ľudskými percepčnými reakciami a novými analytickými nástrojmi ukazujeme, že výrazy tváre môžu komunikovať zložité kombinácie informácií o emóciách prostredníctvom multiplexných signálov tváre,” tvrdí.

Tváre majú viac kategórií a tiež dimenzií

Účastníci štúdie zaradili rôzne tváre, ktoré videli, do jednej zo šiestich kategórií používaných na zoskupovanie emócií, a to šťastie, prekvapenie, strach, znechutenie, hnev a smútok. Mali tiež povedať, či bola vyjadrená dimenzia, čiže či tvár vyjadruje pozitivitu alebo negativitu, alebo ako aktivovaná tvár vyzerala – teda či bola pokojná alebo vzrušená.

Tváre, ktoré kombinovali kategóriu a tiež dimenziu, boli potom označené ako multiplexné. Zo 42 rôznych výrazov bolo 26 označených ako multiplexných.

Foto: Unsplash/Tycho Atsma

Výrazy tváre môžu pre vnímateľov spoločne reprezentovať špecifické kategórie emócií a široké dimenzie prostredníctvom multiplexných zložiek tvárového signálu,” píšu vedci vo svojom článku publikovanom v časopise Current Biology.

Táto nová štúdia otvára niekoľko zaujímavých otázok – v neposlednom rade to, ako vnímame emócie, keď sú vyjadrené prostredníctvom tváre iných ľudí. Pomáhajú nám potom dimenzie, ako je negativita, rozpoznať kategórie emócií, ako je napríklad smútok?

Vedci dúfajú, že do budúcich štúdií zahrnú skenovanie mozgu, aby sa lepšie pozreli na jeho činnosť pri skúmaní čŕt. Výsledky štúdie by mohli byť cenné aj v budúcnosti pri vývoji robotiky a virtuálnej reality. Je dôležité, aby umelé tváre boli navrhnuté tak, aby s nami správne komunikovali.

0
Uložiť článok
Komentovať