ScholastikosSVK, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Poznáte dejiny Veľkej Moravy?

História nášho územia sa vo veľkom píše práve Veľkou Moravou. Ako dobre však poznáte jej dejiny? To si môžete overiť v dnešnom kvíze venovanému práve histórii Veľkej Moravy. 

Ako sa nazývala ríša, ktorá sa dá chápať ako predchodkyňa Veľkej Moravy na našom území?

ScholastikosSVK, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Prvým známym politickým útvarom Slovanov v oblasti stredného Dunaja bola Samova ríša. Po Samovej smrti (658) sa jeho ríša rozpadla. Avari prenikli aj na dnešné Slovensko, ktorého najjužnejšia časť sa stala priamou súčasťou Avarského kaganátu.

Kedy vznikla Veľká Morava?

ScholastikosSVK, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Veľká Morava vznikla v roku 833 a bol to prvý väčší slovanský štát vôbec.

Kto bol prvým panovníkom Veľkej Moravy?

Mojmír spojením Moravského kniežatstva a Nitrianskeho kniežatstva založil Veľkú Moravu.

Ako sa volal panovník Nitranskeho kniežatstva nachádzajúci sa aj na slovenskej 20-korune?

ScholastikosSVK, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

V rokoch 825 až 833 bol posledným kniežaťom samostatného Nitrianskeho kniežatstva a asi od roku 840 do 861 prvým kniežaťom Blatenského kniežatstva na území dnešného Maďarska. Bol ženatý, mal syna Koceľa s manželkou pochádzajúcou z Bavorska.

V roku 863 prišli na Veľkú Moravu Konštantín a Metod. Ktorý byzantský cisár ich vyslal?

wikimedia

V roku 863 prišla na Veľkú Moravu misia vyslaná byzantským cisárom Michalom III. a patriarchom Fótiom.

Ako sa volalo prvé slovanské písmo, ktoré vytvoril Konštantín?

Marina Polonska, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Hlaholika alebo hlaholské písmo je dnes už nepoužívané prvé písmo Slovanov. Neskôr sa z nej vyvinula cyrilika a azbuka.

Z akého mesta pochádzali Konštantín a Metod?

Zahari Zograf (1810–1853), Public domain, via Wikimedia Commons

Počas misie na Veľkej Morave solúnski bratia - ako sa Konštantín a Metodd prezývajú, preložili do staroslovienčiny celú Bibliu, ale aj liturgické texty a mnohé iné. Konštantín napísal prvú slovanskú báseň Proglas.

Koľko podložených synov mal Svätopluk I.?

V legende sa hovorí o troch synoch Svätopluka, historicky doložení sú však iba dvaja.

Ako sa volal posledný panovník Veľkej Moravy?

Snappygoat

Mojmír II. bol najstarším synom kniežaťa Svätopluka a posledný historicky známy panovník Veľkomoravskej ríše.

V ktorom roku zanikla Veľká Morava?

pxhere

Zánik Veľkej Moravy pravdepodobne súvisí s viacerými faktormi. Okrem vojenských udalostí (vpád starých Maďarov) a vnútorných politických rozporov bol jej kolaps zrejme ovplyvnený aj sociálno-ekonomickými faktormi a vnútornou krízou, ktorou prešli aj iné ranostredoveké politické útvary. Zánik sa udial v rokoch 906 či 907.

2
Uložiť článok
Komentovať