Foto: TASR - ÚVZ SR/Unsplash

Úrad odporúča spotrebiteľom, aby tieto výrobky nekupovali, už zakúpené výrobky nepoužívali a vrátili ich do miesta predaja.

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) bolo dnes cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá zaslané varovné oznámenie Poľska o nevyhovujúcom výrobku – sklenenom pohári „Jungle Summer“. Informuje o tom Marek Eliáš, hovorca Úradu verejného zdravotníctva.

Toxický pohár

V sklenenom 250 ml pohári „Jungle Summer“ z Číny bola laboratórnou analýzou zistená migrácia kadmia a olova, čo je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami. Nemecká spoločnosť TEDi GmbH & Co. KG, Dortmund dodala výrobok aj do predajní TEDi v SR.

Foto: TASR – ÚVZ SR

ÚVZ SR v spolupráci s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva overuje stiahnutie uvedeného výrobku z trhu na Slovensku. „Keďže sa tento výrobok ešte môže nachádzať na trhu v Slovenskej republike, odporúčame spotrebiteľom, aby tieto výrobky nekupovali a už zakúpené výrobky nepoužívali a vrátili ich do miesta predaja,“ píše hovorca v tlačovej správe.

Najnovšie články