Foto: TASR - Dano Veselovský

Hoci sme na Slovensku zaznamenali historicky najväčšiu vlnu solidarity s ľuďmi na úteku, ukazuje sa, že táto situácia prináša mnohé obavy a neistoty.

Takmer 90 percent Slovákov si myslí, že štát by sa mal starať viac o vlastných občanov, nie o všetkých bez rozdielu. Vyplynulo to z prieskumu postojov verejnosti k ľuďom utekajúcim z Ukrajiny, ktorí ostali na Slovensku. Prieskum realizovala Nadácia Milana Šimečku v spolupráci s agentúrou Focus v júni tohto roka na vzorke 1005 respondentov.

„Z výskumu vyplýva, že hoci sme na Slovensku zaznamenali historicky najväčšiu vlnu solidarity s ľuďmi na úteku, ukazuje sa, že táto situácia prináša mnohé obavy a neistoty. Je to prirodzené a pochopiteľné, o to viac je dôležité pracovať nielen s prichádzajúcimi, ale aj širokou verejnosťou,“ uviedla riaditeľka Nadácie Milana Šimečku Veronika Fishbone Vlčková.

Väčšina respondentov podporuje názor, že pomoc ľuďom utekajúcim z Ukrajiny je na úkor slovenského obyvateľstva. Až 72,2 percenta ľudí si myslí, že štát momentálne prehliada aj podporu iných cudzincov žijúcich na Slovensku.

Až 90 percent slovenskej verejnosti zastáva názor, že ak chcú byť ľudia z Ukrajiny prijatí v slovenskej spoločnosti, mali by sa o to usilovať hlavne oni sami. Časť opýtaných by utečencov z Ukrajiny nikdy v spoločnosti neprijala.

Ukrajinci by mali prijímať náš spôsob života, ukázal prieskum

Prieskum tiež ukázal, že ľudia prichádzajúci z Ukrajiny, ktorí by sa chceli na Slovensku usadiť, mali by prijímať slovenský spôsob života, mali by sa mu vedieť prispôsobiť a byť pre Slovensko „prínosní.“ Za prínosných ich považuje približne jedna tretina opýtaných. Naopak, ako záťaž ich vníma 63,5 percenta.

Nadácia Milana Šimečku zisťuje postoje Slovákov voči migrácii, kultúrnej rôznorodosti a cudzincom každý rok. Z výskumov podľa nej vyplýva, že práve osobná skúsenosť s ľuďmi z cudziny pomáha odstraňovať bariéry medzi nimi a domácim obyvateľstvom.