kvíz biológia

Ilustračná snímka: Unsplash

Ako si poradíte s otázkami z dnešného kvízu?

Biológia je vedou o všetkých živých organizmoch, ktoré sa nachádzajú na Zemi. Prvá definícia biológie ako vedy pochádza z roku 1802 a od tohto roku sa vďaka neustálemu prílevu nových poznatkov rozdeľovala na rôzne vedné disciplíny. Viete čo skúma morfológia, genetika či histológia? Otestujte sa!