Foto: startitup.sk

Ako to je s výpalným v Bratislave? To sa dozviete v najnovšej časti Bez vý­ho­vo­riek

V dru­hej časti re­lá­cie Bez vý­ho­vo­riek spo­ve­dali Mi­chala Tri­zu­liaka, ktorý stojí za úspeš­nými pod­nikmi v Bra­ti­slave. Počas rozhovoru ohľadne biz­nisu došlo aj na tému kon­tro­verz­ného „vy­pa­ľo­va­nia“. Fun­guje? A ak áno, ako?

Ne­za­budni dať od­ber tomuto You­Tube ka­nálu, kde sa stále pri­pra­vu­jú ďal­šie nové pro­jekty.

Pozri aj: Jeho otca zastrelili počas služby a on sa bál ísť do školy. 5-ročného chlapčeka tak do školy odprevadilo 70 otcových kolegov

Príbehy
0
Komentovať (0)