Foto: SITA/AP

Rezort zdravotníctva zverejnil podrobnejšie informácie o poradovníku na vakcínu.

Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 sa bude realizovať v 11 fázach. Prioritu majú starší ľudia a ľudia so závažnými zdravotnými problémami. Jednotlivé fázy sú rozdelené do vekových skupín po piatich rokoch. Odo dňa podania prvej dávky očkovacej látky musí uplynúť aspoň 28 kalendárnych dní.

Vyplýva to z najnovšej zverejnenej vyhlášky Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ktorá určuje kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19. Na očkovanie je nutné prihlásiť sa prostredníctvom centrálneho objednávkového systému uverejneného na webovom sídle www.korona.gov.sk.

Foto: SITA/AP

Prvá fáza

 • Zaočkovaní sú zdravotnícki pracovníci, študenti zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorí počas štúdia prichádzajú do kontaktu s pacientom, zamestnanci zariadenia sociálnych služieb (ZSS), terénni sociálni pracovníci, zamestnanci obslužnej organizácie, ktorí vykonávajú svoju činnosť v nemocnici, zamestnanci nemocnice, záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby, ktorí prichádzajú do kontaktu s pacientom, osoby, ktoré v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytujú duchovnú službu pre pacientov s ochorením COVID-19 v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v ZSS, či zamestnanci mobilného odberového miesta, ktorí prichádzajú do kontaktu s testovanou osobou.

V prípade, že sa na očkovanie v daný deň nedostavia všetky objednané osoby, očkovacia dávka sa môže podať prioritne osobám s vekom najmenej 65 rokov, ktorým sa v danom zdravotníckom zariadení poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť, alebo takej osobe, ktorá je objednaná na očkovanie a má závažnú chorobu významne zvyšujúcu riziko ťažkého priebehu ochorenia COVID-19, a to bez ohľadu na vek.

Taktiež by jej v danom zdravotníckom zariadení mala byť poskytovaná ústavná zdravotná starostlivosť. Prípadne môžu zaočkovať inú osobu s vekom najmenej 65 rokov s niektorou z vážnych diagnóz. Vyhláška umožňuje očkovať väčšiu skupinu obyvateľov ZSS priamo v zariadení či pacientov na hemodialýze, na ambulantnej chemoterapii, rovnako imobilných ležiacich pacientov so závažným ochorením, a to s možnosťou priamo doma.

Druhá fáza

 • O očkovanie uchádzať osoby s vekom najmenej 85 rokov

Tretia fáza

 • Očkované budú osoby s vekom najmenej 75 rokov.

Štvrtá fáza

 • Očkované budú osoby s vekom najmenej 65 rokov. O očkovanie rovnako musia požiadať cez registračný formulár.

Piata fáza

 • Zaočkované môžu byť osoby so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 bez ohľadu na vek. Ide napríklad o onkologických pacientov v štádiu liečby ochorenia, o pacientov, ktorí prekonali v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom, extrémne obéznych ľudí, s chronickým zlyhaním obličiek či s chronickým srdcovým zlyhaním, o pacientov s HIV v štádiu AIDS či so závažným priebehom infekčných ochorení.

Šiesta fáza

 • Zaočkované môžu byť napríklad osoby s onkologickým ochorením v dlhodobej remisii, osoby s obezitou, so stredne závažnou psychiatrickou chorobou či napríklad osoby so stredne závažnou poruchou imunity, vyžadujúce dispenzarizáciu a substitučnú liečbu.

Siedma fáza

 • V siedmej fáze môžu byť zaočkovaní učitelia s vekom najmenej 55 rokov.

Ôsma fáza

 • Ľudia s vekom najmenej 55 rokov môžu byť zaočkovaní v ôsmej fáze.

Deviata fáza

 • V deviatej fáze môžu zaočkovať učiteľov.

Desiata fáza

 • V desiatej fáze môžu o očkovanie žiadať osoby s vekom najmenej 45 rokov.

Jedenásta fáza

 • V 11 fáze môžu byť zaočkovaní ľudia starší ako 18 rokov. O očkovanie musia jednotlivé skupiny požiadať cez web korona.gov.sk.
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )