Foto: Pixabay

Lekári si všimli zvláštnu súvislosť medzi pozitívnymi prípadmi a nositeľmi okuliarov.

Čínski lekári spozorovali, že mnohí pacienti s COVID-19 boli špecifickí v jednom prípade. Veľmi málo z nich nosilo okuliare. To vedcov motivovalo k tomu, aby tento jav bližšie preskúmali. 

Autori následne vyhotovili štúdiu publikovanú v časopise JAMA Ophtalmology a všimli si, že od prepuknutia nákazy vo Wu-Chane v decembri roku 2019 bolo prijatých málo pacientov s okuliarmi, uvádza portál The Conversation.

Na ďalšie preskúmanie tohto fenoménu začali zhromažďovať údaje o nosení okuliarov od všetkých pacientov s COVID-19 ako súčasť anamnézy.

Iba 16 z 276

Treba poznamenať, že štúdia nebola rozsiahla, no zistila, že z 276 pacientov prijatých s COVID-19 iba 16 nosilo okuliare viac ako 8 hodín denne.

Zistili tiež, že všetci títo pacienti boli krátkozrakí. Skúmal sa potom podiel krátkozrakých ľudí v celej provincii Chu-pej, kde sa nemocnica nachádza. Ukázalo sa, že je ich oveľa viac, a to 31,5 %, čo znamená, že podiel krátkozrakých ľudí s COVID-19 bol viac ako päťnásobne nižší, ako by sa od tejto populácie dalo očakávať.

To je fascinujúce pozorovanie, aj keď s ohľadom na krátkodobosť a malú vzorku štúdie, ju treba brať s rezervou.

Foto: Unsplash

Oči ako vstupná brána

Pravdou ale je, že ochrana očí bola vždy dôležitou súčasťou osobných ochranných prostriedkov. Na to, aby sa vírusy dostali do tela, potrebujú vstupnú bránu. Drvivá väčšina nášho tela je pokrytá kožou, ktorá efektívne bráni vstupu patogénov. Na tele však máme aj membrány, ktoré pokrývajú naše dýchacie cesty, tráviaci systém alebo oči. Ich úlohou je umožnenie vstupu kyslíka, potravy či svetla do tela. Vírusy sa však naučili tieto vstupné brány používať vo svoj prospech.

Aj to je dôvod využívania osobných ochranných prostriedkov, ktoré zahŕňajú prekrytie nosa, úst a očí. A okuliare sa dajú predsa vnímať ako akási malá ochrana očí.

Pravdou ale je, že v súvislosti s COVID-19 sa často hovorí o umývaní rúk, ktorými sa vírus môže rozšíriť ďalej, napríklad dotykom očí. A tu takisto okuliare zohrávajú významnú úlohu, keďže sa očí a ich okolia nositelia okuliarov tak často nechytajú.

Foto: Unsplash

Zatiaľ iba korelácia

Tiež je známe, že v očiach sa nachádzajú ACE-2 receptory, na ktoré sa dokáže koronavírus efektívne prichytiť.

Dôležité z tejto štúdie je uvedomenie si toho, že ide v tomto prípade o zistenie korelácie a nie o zistenie príčinnej súvislosti. Na zistenie, či naozaj krátkozrakí ľudia s okuliarmi majú menšie riziko nakazenia sa koronavírusom, je potrebné vykonať pokusy a testy. To by mohlo ukázať, či na tejto malej štúdii, ktorá sa navyše vykonávala iba na jednom mieste, niečo bude alebo ide iba o náhodu. Avšak minimálne je to celé veľmi zaujímavé a ak ste práve vy krátkozrakí a nosíte okuliare, určite ich aj v tomto období noste pre istotu pravidelne.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )