Foto: Profimedia

Kovové častice v potravinách môžu pri konzumácii spôsobiť vnútorné zranenia.

Kaufland sťahuje z trhu rôzne tvarohové výrobky. Ide o preventívne opatrenie na ochranu spotrebiteľov, pričom dôvodom je potenciálne riziko kovových cudzích telies. Spoločnosť sa rozhodla uplatniť zásadu predbežnej opatrnosti a sťahuje z predaja všetky potenciálne dotknuté šarže.

Tento postup sa vykonáva v plnej spolupráci so zdravotníckymi orgánmi a v súlade s postupom informovania zákazníkov.

Stiahnutie z trhu sa týka týchto výrobkov s dátumom minimálnej trvanlivosti (DMT) a identifikačnými značkami: K-free lactose free, Nízkotučný tvaroh 200g s dátumom spotreby do 5.10.2023 a K-free lactose free, Tvarohový výrobok s jogurtom 200g s dátumom spotreby do 1.10.2023.

Predaj dotknutých výrobkov bol okamžite zastavený, výrobkov s iným dátumom exspirácie sa stiahnutie z trhu netýka.

Kovové častice v potravinách môžu pri konzumácii spôsobiť vnútorné zranenia, ako aj zranenia úst a hrdla. V tomto prípade alebo pri podozrení na vnútorné zranenia sa spotrebiteľom odporúča, aby sa okamžite poradili s lekárom a oznámili, že kontaminovaný výrobok spotrebovali.

Od spotrebiteľov, ktorí si dotknutý výrobok zakúpili, sa žiada, aby ho nekonzumovali a aby potraviny sami znehodnotili alebo vrátili do obchodu. Kúpna cena im bude, samozrejme, vrátená.

Zákazníci môžu zakúpený produkt vrátiť v ktorejkoľvek predajni Kaufland a obdržia čiastku v plnej výške naspäť, a to aj bez predloženia pokladničného bloku.

Najnovšie články