Foto: Flickr.com (usdagov)

Na pôde Francúzska majú supermarkety zakázané vyhadzovať jedlo, ktoré nie je pokazené a reštaurácie sú povinné poskytovať obaly na nedojedené jedlo.

Francúzsko sa tým pádom umiestnilo na prvej priečke v rebríčku krajín, ktorý bol zostavený na základe ich nakladania s potravinami. Francúzi produkujú najmenej jedlého odpadu a spolu s nimi sa v top päťke umiestnili aj krajiny ako Japonsko, Nemecko, Španielsko a Švédsko. Rebríček zostavila Ekonomická spravodajská jednotka známa pod skratkou EIU. Do svojho zoznamu zahrnula 34 krajín, pri ktorých vychádzala z potravinového odpadu, miery ekologického poľnohospodárstva a kvality výživy.

Článok pokračuje pod videom ↓

Je neetické a nemorálne, aby sme produkovali odpad z použiteľných prírodných zdrojov, zatiaľ čo na svete hladujú stovky miliónov ľudí,“ povedal Vytenis Andriukaitis, európsky komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín. „Všetci sme zodpovední. Každý jeden človek a každá jedna krajina.“ Na svete sa každoročne z vyprodukovaného jedla vyhodí 1,3 miliardy ton neskonzumovaných zbytkov.

Nie je to však len o plytvaní a morálnych príčinách. Jedlo, ktoré nie je skonzumované a vyhodí sa, začne kvasiť a produkuje plyny, ktoré spôsobujú globálne otepľovanie. Svetový potravinový odpad vypustí do ovzdušia viac emisii, ako ktorákoľvek svetová krajina, vynímajúc Čínu a Spojené štáty. Svetový hladomor vzrástol prvýkrát v priebehu poslednej dekády. Minulý rok bolo na svete 815 miliónov hladujúcich, čo značí, že jeden z desiatich ľudí na planéte nemá, čo vložiť do úst.

Francúzsko je prvou krajinou, ktorá vystavila konkrétny zákon v oblasti potravinového odpadu a znížila v priebehu roka produkciu jedla o 1,8 percenta. Do roku 2025 ju však plánuje znížiť na polovicu, čo je skutočne obdivuhodná ambícia. „Francúzsko podniklo niekoľko dôležitých krokov smerom k zníženiu potravinového odpadu. Supermarkety majú zakázané vyhadzovať perfektne požívateľné jedlo,“ povedal Meadhbh Bolger, aktivista z európskej odnože organizácie Priatelia Zeme.

Napriek tomu, že Francúzsko sa umiestnilo veľmi dobre spolu s ďalšími menovanými krajinami, tento zoznam mal aj opačný na koniec. A tu sa umiestnili Spojené arabské emiráty, ktoré majú síce najvyšší príjem v rámci financií, no to sa odzrkadľuje aj na ich spotrebe potravín. Medzi 34 krajinami sa umiestnili na poslednom mieste pre svoju spotreby potravinového odpadu, ktorý činí takmer 1 000 kilogramov na osobu každý rok. Tiež sa tu dvíha obezita a ich poľnohospodárstvo je závislé od extrémneho čerpania vodných zdrojov.

Pozri aj: Českí vedci varujú ľudstvo pred „samozáhubou“. Ak nič nepodnikneme, čoskoro budeme všetci hladovať

independent.co.uk
Uložiť článok

Najnovšie články