Festival Fest Art sa uskutoční už po piatykrát v poradí.

Chvíľu sa zdalo, že sa Fest Art Festival toto leto pre epidemické opatrenia ani neuskutoční, ale teraz je isté, že sa podujatie tzv. „umeleckej všehochuti“ zrealizuje 24.7.2021 v Trenčíne na známej trenčianskej Lodenici.

Predošlé ročníky sa uskutočnili v Trenčíne v podchode na Hasičskej, zo zadnej strany zastávky Hasičská a pod novou trenčianskou železničnou traťou blízko futbalového štadiónu. Jeden z ročníkov zavítal i na stredné Slovensko, do Banskej Bystrice, kde sa skrášlil podchod na Štefánikovom nábreží.

Každoročne na festival zavíta okolo 500 až 1000 návštevníkov. Fest Art sa stal akousi letnou zvyklosťou, na ktorú mnoho návštevníkov chodí s jasným cieľom kultúrneho vyžitia. Podujatie je jedinečné i tým, že sa koná vždy na novom mieste. Zväčša tieto časti mesta obyvatelia vnímajú len ako každodennú samozrejmosť, šedé murivo či všednú cestu do práce.

Myšlienkou Fest Art-u je priniesť trochu farieb do týchto kútov mesta a zmeniť zanedbané miesta prostredníctvom street-artu, modernej maľby a typografie. Festival nie je len jednodňovou akciou. Nesie oveľa hlbšie posolstvo a zanecháva po sebe autentickú umeleckú stopu. Maľby na často nepovšimnutých stenách sú tvorené mnohými umelcami, prichádzajúcich z okolitých európskych krajín. Takýmto spôsobom sa podujatie prezentuje i na medzinárodnej úrovni. 

Umelecko-kultúrny festival sa tento rok bude konať v bezprostrednej blízkosti prírody, pri rieke Váh na trenčianskej Lodenici. Téma prírody bola hlavnou myšlienkou Fest Art-u v roku 2019, na ktorom umelci stvárňovali ich pohľad a vnímanie štyroch základných prírodných živlov. Zakomponovanie prírody do umeleckej tvorby nastane i tento rok a zadanie nesie názov „ Voda ako celok, potrebná pre život“. 

Na Fest Art 2021 nebudú chýbať umelci z rôznych odvetví ako street-art maliari, odevní dizajnéri či tattoo umelci. Ich tvorbu budú môcť návštevníci sledovať v priamom prenose. Tohtoročnou zaumienenou víziou je predovšetkým zapojenie detí a mládeže. Existuje mnoho voľnočasových aktivít, prostredníctvom ktorých môžu deti rozvíjať svoje nadanie. Častokrát však nevedia, k akej činnosti majú najbližšie. Fest Art ponúka úžasnú príležitosť objaviť v sebe umeleckého ducha, a to prostredníctvom maľby na vopred pripravené objekty. Na festivale nebudú chýbať ani pohybové aktivity pre deti. Lektori v Movement zóne ukážu deťom, čo znamená rozmanitosť pohybu a v programe sa uskutoční parkour vystúpenie. Tešiť sa môžete aj na divadlo a do posluchu i do tanca zahrajú Dji.

Realizácia festivalu v stále zložitých podmienkach je skutočne neľahkou úlohou, no veríme, že uprednostňovaním bezpečnosti návštevníkov, umelcov a personálu nájdeme efektívne spôsoby, ako byť stále spolu. 

TS Sophia Tisová / Fest Art

Najnovšie články