Harryho Harlowa z Wisconskej univerzity v 50. rokoch 20. storočia zaujímalo, či ide novorodencom len o potravu, alebo skôr o fyzickú prítomnosť ich matky.

Nakoľko experiment na novorodencoch mu povolený nebol, rozhodol sa ho vykonať na mláďatách opíc, ktoré odňal od ich biologickej matky.

Článok pokračuje pod videom ↓

Tú v experimente nahradil dvomi matkami – jednou látkovou a druhou z drôtu. „Matka“ z drôtu mala neustále k dispozícii jedlo, zatiaľ čo na dotyk a na pritúlenie príjemná matka z látky nie. Harlowa preto prekvapilo zistenie, že mláďatá aj napriek tomu trávili v priemere 23 hodín denne pritúlené k „mame“ z látky, a len hodinu denne pri drôtenej „matke“ s jedlom.

Harlow tak týmto neetickým spôsobom, ktorým odoprel zvieracím mláďatám možnosť byť s ich biologickou matkou zistil, že mláďatá by bez potravy síce neprežili, no potreba fyzickej blízkosti ich mamy bola pre ne nadradenejšia.

psych.sk (Henrieta Balázsová), mentalfloss
Všetko začína v tvojej hlave