Lukáš Mužla / /
Ako sa nazýva vyznačený štát? Editor máp Kolumbia Argentína Brazília Mexiko Pokračovať >> Ako sa nazýva štát vyznačený na mape, ktorý prežil veľmi búrlivý...

Ako sa nazýva vyznačený štát?

Editor máp

Komentovať (0)