Lukáš Mužla / /
Akým smerom pláva loď, ktorá smeruje z Japonska do Austrálie? Wikimedia Na severovýchod Na sever Na juhozápad Na juh Pokračovať >> Ktoré mesto na...

Akým smerom pláva loď, ktorá smeruje z Japonska do Austrálie?

Wikimedia

0
Komentovať (0)