/ 0 / Michal Blaško
Ktorý z týchto výrazov je nespisovný? Pracný Prácny Pokračovať >> Doplňte: Mám problém s .... Prsiami Prsami Pokračovať >> Ktorý z týchto výrazov je...

Ktorý z týchto výrazov je nespisovný?Komentovať (0)