Pravidlá prispievania

Týmito pravidlami sa musí riadiť každý prispievateľ. Ak nebudú rešpektované, máme právo článok vymazať, pri častom porušovaní pravidiel máme právo vymazať všetky články autora a aj celý jeho profil.

  • Prispievateľ je autor uvereňujúci články na portáli interez.sk.
  • Prispievateľ nesie pri svojej činnosti plnú zodpovednosť za dodržiavanie platných zákonov Slovenskej republiky. Prispievateľ taktiež berie na vedomie to, že portál interez.sk nepreberá zodpovednosť za obsah jeho príspevkov.
  • Každý prispievateľ je povinný publikovať svoje články pod vlastným menom a je povinný vyplniť svoj profil. V prípade podozrenia je povinný prevádzkovateľovi hodnoverným spôsobom preukázať svoju identitu. V prípade podozrenia, že prispievateľ publikuje svoje články pod cudzím alebo vymysleným menom, bude mu profil vymazaný.
  • V niektorých prípadoch môže administrátor portálu interez.sk povoliť publikovanie článkov pod pseudonymom, ak si to vyžaduje charakter zverejňovaných informácii. Publikovať pod pseudonymom môže autor iba po dohode s prevádzkovateľom.
  • Prispievateľ súhlasí, že s jeho dielom (článkom) môže prevádzkovateľ ďalej nakladať. Prispievateľ poskytuje prevádzkovateľovi neobmedzenú licenciu na použitie textov nachádzajúcich sa v blogoch.
  • Prispievateľ nemôže používať tento priestor na propagáciu výrobkov, firiem či služieb, z ktorých by mal prospech.
  • Prispievateľ neporušuje autorský zákon, nevyužíva fotografie, videá, texty a iné materiály, ku ktorým nemá prispievateľ súhlas alebo nie sú jeho dielom.
  • Prispievateľ nevyužíva tento priestor pre reklamu, alebo na odkazovanie na iné stránky, ktoré nemajú s jeho témou nič spoločné.
  • Každý prispievateľ má právo na slobodu prejavu.
  • Príspevky, ktoré budú bez titulnej fotografie má prevádzkovateľ právo vymazať.