foto: basementfestival.sk (Vlado Vojtela)

Všetko o festivale Basement.

BASEMENT festival 2017 sa koná v historických priestoroch protitureckej pevnosti v Komárne. Dejiny tejto fortifikácie siahajú do 16. storočia, konkrétne do roku 1546, keď sa začala výstavba Starej pevnosti. Opevnenie je národnou kultúrnou pamiatkou a tvorí najväčší fortifikačný systém Slovenskej republiky.

Komárňanská pevnosť preukázala svoju funkčnosť, keď na konci 16. storočia odolala mesačnému obliehaniu stotisícového vojska Sinanského pašu, počas jeho výpravy naprieč Uhorskom. Nezničili ju ani silné povodne, či zemetrasenia.

Po porážke Osmanských vojsk pri Viedni stratila pevnosť svoj pohraničný význam. Z dôvodu nerentabilnosti opráv armáda pevnosť v 18. storočí opustila a panovník Jozef II. daroval pozemky mestu. Prislúchajúce budovy boli následne vydražené.

Na začiatku 19. storočia sa v reakcii na výbojnú francúzsku politiku pevnosť opravila a rozrástla o nové kasárne a veliteľskú budovu. Tvar opevnenia zostal nezmenený, rozrástla sa len vnútorná štruktúra objektov. V minulom storočí tu na konci II. svetovej vojny prebývali sovietski vojaci. Tí ju však zdevastovali a po revolúcii zanechali  opustenú.

V aktuálnom storočí, v rozmedzí 16. – 18. júna 2017, bude pevnosť znovu objavená širokou verejnosťou a jej niekdajšiu slávu pripomenú pozitívne vibrácie hudby a dobrej nálady. Po splnení funkcie ochrany v minulosti, vzdáme hold tomuto miestu v súčasnosti prostredníctvom modernej kultúry, medzinárodnej účasti umelcov a návštevníkov. Komárňanská pevnosť sa opäť rozozvučí, tentokrát troma hudobnými pódiami a množstvom sprievodných aktivít vytvorených kreatívnymi mladými ľuďmi.

Príbehy
0
Komentovať (0)